ru    en   

Сон

2010г. 20*85*31. Бронза.

Леопард
Бронза, мрамор. 2012г. 67х66х42.

Носорог
Бронза, мрамор. 2012г. 45х84х30.

Похищение Европы
Бронза, мрамор. 2012г.

Танцовщица
Бронза. 2007г. 175х44х40.

Силуэт женщины
Бронза, гранит. 153х40х30. 2008г.

Крокодил
Бронза. 2012г. 45х55х70.

Силуэт
Бронза, гранит. 2010г. 150х25х20.

Обнаженная
Бронза. 2012г. 80х40х30.

Из серии "Схватка"
2009г. 66*90*28. Бронза

Ракушка
Бронза. 2011г. 93х27х20.

Добро и зло
Бронза, гранит. 1990г. 57х35х25.

Метамарфоза
Бронза, гранит. 2011г. 63х53х30.

Из серии "Схватка"
Бронза. 2010г. 88х77х60.

Торс ажурный
Бронза, мрамор. 2005г. 66х48х30.

Танец
Танец. Бронза, гранит. 1992г.

Волк
Бронза. 2013г. 95х30х63.

Волна
Бронза. 2011г. 75х33х40.

Эфиопия
Бронза, гранит. 2013г. 74x30x20

Сон
2010г. 20*85*31. Бронза.

Из серии "Схватка"
2009г. 66х90х28. Бронза.

Грация
Бронза. 1992г. 162x26x28

Юдифь
Бронза. 2012г. 106х45х28.

Леда и лебедь
Бронза. 2009г. 110х63х50.

Пластика
Бронза, гранит. 2011г. 77x49x30

Силуэт женщины
Бронза, гранит. 2008г. 153х40х30.

Из серии "Схватка"
Бронза. 2010г. 33х77х40

Охота на зайца
Бронза. 2003г. 66х76х38.

Лев
Бронза, мрамор. 2012г. 51х67х35.

Душа
Бронза,гранит. 2001г. 90х30х25.

Английский бульдог
2007г.Бронза. 58х70х33.Контакты