ru    en   

Сон

2010г. 20*85*31. Бронза.

Метамарфоза
Бронза, гранит. 2011г. 63х53х30.

Волк
Бронза. 2013г. 95х30х63.

Грация
Бронза. 1992г. 162x26x28

Из серии "Схватка"
Бронза. 2010г. 88х77х60.

Из серии "Схватка"
2009г. 66х90х28. Бронза.

Из серии "Схватка"
2009г. 66*90*28. Бронза

Силуэт женщины
Бронза, гранит. 153х40х30. 2008г.

Пластика
Бронза, гранит. 2011г. 77x49x30

Крокодил
Бронза. 2012г. 45х55х70.

Силуэт
Бронза, гранит. 2010г. 150х25х20.

Ракушка
Бронза. 2011г. 93х27х20.

Охота на зайца
Бронза. 2003г. 66х76х38.

Эфиопия
Бронза, гранит. 2013г. 74x30x20

Лев
Бронза, мрамор. 2012г. 51х67х35.

Душа
Бронза,гранит. 2001г. 90х30х25.

Силуэт женщины
Бронза, гранит. 2008г. 153х40х30.

Похищение Европы
Бронза, мрамор. 2012г.

Обнаженная
Бронза. 2012г. 80х40х30.

Английский бульдог
2007г.Бронза. 58х70х33.

Волна
Бронза. 2011г. 75х33х40.

Из серии "Схватка"
Бронза. 2010г. 33х77х40

Добро и зло
Бронза, гранит. 1990г. 57х35х25.

Торс ажурный
Бронза, мрамор. 2005г. 66х48х30.

Танец
Танец. Бронза, гранит. 1992г.

Танцовщица
Бронза. 2007г. 175х44х40.

Леопард
Бронза, мрамор. 2012г. 67х66х42.

Леда и лебедь
Бронза. 2009г. 110х63х50.

Юдифь
Бронза. 2012г. 106х45х28.

Носорог
Бронза, мрамор. 2012г. 45х84х30.

Сон
2010г. 20*85*31. Бронза.Контакты