ru    en   

Сон

2010г. 20*85*31. Бронза.

Силуэт
Бронза, гранит. 2010г. 150х25х20.

Эфиопия
Бронза, гранит. 2013г. 74x30x20

Силуэт женщины
Бронза, гранит. 2008г. 153х40х30.

Торс ажурный
Бронза, мрамор. 2005г. 66х48х30.

Метамарфоза
Бронза, гранит. 2011г. 63х53х30.

Леопард
Бронза, мрамор. 2012г. 67х66х42.

Крокодил
Бронза. 2012г. 45х55х70.

Леда и лебедь
Бронза. 2009г. 110х63х50.

Ракушка
Бронза. 2011г. 93х27х20.

Юдифь
Бронза. 2012г. 106х45х28.

Похищение Европы
Бронза, мрамор. 2012г.

Из серии "Схватка"
Бронза. 2010г. 88х77х60.

Охота на зайца
Бронза. 2003г. 66х76х38.

Душа
Бронза,гранит. 2001г. 90х30х25.

Из серии "Схватка"
2009г. 66х90х28. Бронза.

Силуэт женщины
Бронза, гранит. 153х40х30. 2008г.

Сон
2010г. 20*85*31. Бронза.

Из серии "Схватка"
2009г. 66*90*28. Бронза

Носорог
Бронза, мрамор. 2012г. 45х84х30.

Волк
Бронза. 2013г. 95х30х63.

Добро и зло
Бронза, гранит. 1990г. 57х35х25.

Пластика
Бронза, гранит. 2011г. 77x49x30

Обнаженная
Бронза. 2012г. 80х40х30.

Английский бульдог
2007г.Бронза. 58х70х33.

Танец
Танец. Бронза, гранит. 1992г.

Танцовщица
Бронза. 2007г. 175х44х40.

Волна
Бронза. 2011г. 75х33х40.

Лев
Бронза, мрамор. 2012г. 51х67х35.

Из серии "Схватка"
Бронза. 2010г. 33х77х40

Грация
Бронза. 1992г. 162x26x28Контакты