ru    en   

Сон

2010г. 20*85*31. Бронза.

Танец
Танец. Бронза, гранит. 1992г.

Похищение Европы
Бронза, мрамор. 2012г.

Метамарфоза
Бронза, гранит. 2011г. 63х53х30.

Носорог
Бронза, мрамор. 2012г. 45х84х30.

Лев
Бронза, мрамор. 2012г. 51х67х35.

Из серии "Схватка"
2009г. 66х90х28. Бронза.

Силуэт
Бронза, гранит. 2010г. 150х25х20.

Душа
Бронза,гранит. 2001г. 90х30х25.

Пластика
Бронза, гранит. 2011г. 77x49x30

Эфиопия
Бронза, гранит. 2013г. 74x30x20

Сон
2010г. 20*85*31. Бронза.

Охота на зайца
Бронза. 2003г. 66х76х38.

Силуэт женщины
Бронза, гранит. 2008г. 153х40х30.

Силуэт женщины
Бронза, гранит. 153х40х30. 2008г.

Танцовщица
Бронза. 2007г. 175х44х40.

Леда и лебедь
Бронза. 2009г. 110х63х50.

Английский бульдог
2007г.Бронза. 58х70х33.

Ракушка
Бронза. 2011г. 93х27х20.

Из серии "Схватка"
Бронза. 2010г. 33х77х40

Добро и зло
Бронза, гранит. 1990г. 57х35х25.

Крокодил
Бронза. 2012г. 45х55х70.

Из серии "Схватка"
Бронза. 2010г. 88х77х60.

Волна
Бронза. 2011г. 75х33х40.

Грация
Бронза. 1992г. 162x26x28

Обнаженная
Бронза. 2012г. 80х40х30.

Из серии "Схватка"
2009г. 66*90*28. Бронза

Волк
Бронза. 2013г. 95х30х63.

Торс ажурный
Бронза, мрамор. 2005г. 66х48х30.

Леопард
Бронза, мрамор. 2012г. 67х66х42.

Юдифь
Бронза. 2012г. 106х45х28.Контакты