ru    en   

Сон

2010г. 20*85*31. Бронза.

Леда и лебедь
Бронза. 2009г. 110х63х50.

Танец
Танец. Бронза, гранит. 1992г.

Из серии "Схватка"
Бронза. 2010г. 33х77х40

Танцовщица
Бронза. 2007г. 175х44х40.

Крокодил
Бронза. 2012г. 45х55х70.

Метамарфоза
Бронза, гранит. 2011г. 63х53х30.

Леопард
Бронза, мрамор. 2012г. 67х66х42.

Грация
Бронза. 1992г. 162x26x28

Ракушка
Бронза. 2011г. 93х27х20.

Из серии "Схватка"
2009г. 66*90*28. Бронза

Юдифь
Бронза. 2012г. 106х45х28.

Охота на зайца
Бронза. 2003г. 66х76х38.

Волк
Бронза. 2013г. 95х30х63.

Из серии "Схватка"
2009г. 66х90х28. Бронза.

Силуэт женщины
Бронза, гранит. 2008г. 153х40х30.

Волна
Бронза. 2011г. 75х33х40.

Торс ажурный
Бронза, мрамор. 2005г. 66х48х30.

Силуэт женщины
Бронза, гранит. 153х40х30. 2008г.

Пластика
Бронза, гранит. 2011г. 77x49x30

Обнаженная
Бронза. 2012г. 80х40х30.

Из серии "Схватка"
Бронза. 2010г. 88х77х60.

Добро и зло
Бронза, гранит. 1990г. 57х35х25.

Лев
Бронза, мрамор. 2012г. 51х67х35.

Английский бульдог
2007г.Бронза. 58х70х33.

Сон
2010г. 20*85*31. Бронза.

Силуэт
Бронза, гранит. 2010г. 150х25х20.

Эфиопия
Бронза, гранит. 2013г. 74x30x20

Носорог
Бронза, мрамор. 2012г. 45х84х30.

Похищение Европы
Бронза, мрамор. 2012г.

Душа
Бронза,гранит. 2001г. 90х30х25.Контакты