ru    en   

Сон

2010г. 20*85*31. Бронза.

Из серии "Схватка"
2009г. 66х90х28. Бронза.

Из серии "Схватка"
2009г. 66*90*28. Бронза

Пластика
Бронза, гранит. 2011г. 77x49x30

Охота на зайца
Бронза. 2003г. 66х76х38.

Торс ажурный
Бронза, мрамор. 2005г. 66х48х30.

Английский бульдог
2007г.Бронза. 58х70х33.

Метамарфоза
Бронза, гранит. 2011г. 63х53х30.

Волна
Бронза. 2011г. 75х33х40.

Танец
Танец. Бронза, гранит. 1992г.

Силуэт женщины
Бронза, гранит. 2008г. 153х40х30.

Душа
Бронза,гранит. 2001г. 90х30х25.

Эфиопия
Бронза, гранит. 2013г. 74x30x20

Юдифь
Бронза. 2012г. 106х45х28.

Леопард
Бронза, мрамор. 2012г. 67х66х42.

Силуэт женщины
Бронза, гранит. 153х40х30. 2008г.

Добро и зло
Бронза, гранит. 1990г. 57х35х25.

Похищение Европы
Бронза, мрамор. 2012г.

Танцовщица
Бронза. 2007г. 175х44х40.

Обнаженная
Бронза. 2012г. 80х40х30.

Ракушка
Бронза. 2011г. 93х27х20.

Носорог
Бронза, мрамор. 2012г. 45х84х30.

Леда и лебедь
Бронза. 2009г. 110х63х50.

Волк
Бронза. 2013г. 95х30х63.

Грация
Бронза. 1992г. 162x26x28

Из серии "Схватка"
Бронза. 2010г. 33х77х40

Сон
2010г. 20*85*31. Бронза.

Из серии "Схватка"
Бронза. 2010г. 88х77х60.

Силуэт
Бронза, гранит. 2010г. 150х25х20.

Крокодил
Бронза. 2012г. 45х55х70.

Лев
Бронза, мрамор. 2012г. 51х67х35.Контакты