ru    en   

Сон

2010г. 20*85*31. Бронза.

Добро и зло
Бронза, гранит. 1990г. 57х35х25.

Пластика
Бронза, гранит. 2011г. 77x49x30

Леда и лебедь
Бронза. 2009г. 110х63х50.

Танцовщица
Бронза. 2007г. 175х44х40.

Крокодил
Бронза. 2012г. 45х55х70.

Английский бульдог
2007г.Бронза. 58х70х33.

Леопард
Бронза, мрамор. 2012г. 67х66х42.

Волк
Бронза. 2013г. 95х30х63.

Волна
Бронза. 2011г. 75х33х40.

Из серии "Схватка"
2009г. 66х90х28. Бронза.

Похищение Европы
Бронза, мрамор. 2012г.

Охота на зайца
Бронза. 2003г. 66х76х38.

Силуэт женщины
Бронза, гранит. 2008г. 153х40х30.

Носорог
Бронза, мрамор. 2012г. 45х84х30.

Эфиопия
Бронза, гранит. 2013г. 74x30x20

Торс ажурный
Бронза, мрамор. 2005г. 66х48х30.

Юдифь
Бронза. 2012г. 106х45х28.

Силуэт женщины
Бронза, гранит. 153х40х30. 2008г.

Обнаженная
Бронза. 2012г. 80х40х30.

Метамарфоза
Бронза, гранит. 2011г. 63х53х30.

Из серии "Схватка"
Бронза. 2010г. 33х77х40

Душа
Бронза,гранит. 2001г. 90х30х25.

Лев
Бронза, мрамор. 2012г. 51х67х35.

Силуэт
Бронза, гранит. 2010г. 150х25х20.

Грация
Бронза. 1992г. 162x26x28

Из серии "Схватка"
2009г. 66*90*28. Бронза

Из серии "Схватка"
Бронза. 2010г. 88х77х60.

Танец
Танец. Бронза, гранит. 1992г.

Сон
2010г. 20*85*31. Бронза.

Ракушка
Бронза. 2011г. 93х27х20.Контакты