ru    en   
»


Леопард
Бронза, мрамор. 2012г. 67х66х42.

Волна
Бронза. 2011г. 75х33х40.

Танец
Танец. Бронза, гранит. 1992г.

Сон
2010г. 20*85*31. Бронза.

Торс ажурный
Бронза, мрамор. 2005г. 66х48х30.

Английский бульдог
2007г.Бронза. 58х70х33.

Из серии "Схватка"
2009г. 66х90х28. Бронза.

Силуэт
Бронза, гранит. 2010г. 150х25х20.

Танцовщица
Бронза. 2007г. 175х44х40.

Метамарфоза
Бронза, гранит. 2011г. 63х53х30.

Леда и лебедь
Бронза. 2009г. 110х63х50.

Похищение Европы
Бронза, мрамор. 2012г.

Из серии "Схватка"
Бронза. 2010г. 33х77х40

Силуэт женщины
Бронза, гранит. 2008г. 153х40х30.

Силуэт женщины
Бронза, гранит. 153х40х30. 2008г.

Эфиопия
Бронза, гранит. 2013г. 74x30x20

Ракушка
Бронза. 2011г. 93х27х20.

Из серии "Схватка"
2009г. 66*90*28. Бронза

Душа
Бронза,гранит. 2001г. 90х30х25.

Из серии "Схватка"
Бронза. 2010г. 88х77х60.

Добро и зло
Бронза, гранит. 1990г. 57х35х25.

Лев
Бронза, мрамор. 2012г. 51х67х35.

Носорог
Бронза, мрамор. 2012г. 45х84х30.

Пластика
Бронза, гранит. 2011г. 77x49x30

Волк
Бронза. 2013г. 95х30х63.

Юдифь
Бронза. 2012г. 106х45х28.

Охота на зайца
Бронза. 2003г. 66х76х38.

Крокодил
Бронза. 2012г. 45х55х70.

Обнаженная
Бронза. 2012г. 80х40х30.

Грация
Бронза. 1992г. 162x26x28Close

Сотрудничество
Контакты

Купить работу

Тема письма: