ru    en   
Скульптура » Из серии "Схватка"

Из серии "Схватка"

2009г. 66*90*28. Бронза

Из серии "Схватка"
Бронза. 2010г. 88х77х60.

Леда и лебедь
Бронза. 2009г. 110х63х50.

Торс ажурный
Бронза, мрамор. 2005г. 66х48х30.

Крокодил
Бронза. 2012г. 45х55х70.

Из серии "Схватка"
2009г. 66х90х28. Бронза.

Юдифь
Бронза. 2012г. 106х45х28.

Похищение Европы
Бронза, мрамор. 2012г.

Обнаженная
Бронза. 2012г. 80х40х30.

Охота на зайца
Бронза. 2003г. 66х76х38.

Пластика
Бронза, гранит. 2011г. 77x49x30

Волк
Бронза. 2013г. 95х30х63.

Ракушка
Бронза. 2011г. 93х27х20.

Силуэт
Бронза, гранит. 2010г. 150х25х20.

Сон
2010г. 20*85*31. Бронза.

Английский бульдог
2007г.Бронза. 58х70х33.

Метамарфоза
Бронза, гранит. 2011г. 63х53х30.

Из серии "Схватка"
Бронза. 2010г. 33х77х40

Душа
Бронза,гранит. 2001г. 90х30х25.

Лев
Бронза, мрамор. 2012г. 51х67х35.

Грация
Бронза. 1992г. 162x26x28

Силуэт женщины
Бронза, гранит. 2008г. 153х40х30.

Добро и зло
Бронза, гранит. 1990г. 57х35х25.

Из серии "Схватка"
2009г. 66*90*28. Бронза

Волна
Бронза. 2011г. 75х33х40.

Леопард
Бронза, мрамор. 2012г. 67х66х42.

Силуэт женщины
Бронза, гранит. 153х40х30. 2008г.

Эфиопия
Бронза, гранит. 2013г. 74x30x20

Танец
Танец. Бронза, гранит. 1992г.

Танцовщица
Бронза. 2007г. 175х44х40.

Носорог
Бронза, мрамор. 2012г. 45х84х30.Контакты