ru    en   
Скульптура » Из серии "Схватка"

Из серии "Схватка"

2009г. 66*90*28. Бронза

Силуэт женщины
Бронза, гранит. 2008г. 153х40х30.

Лев
Бронза, мрамор. 2012г. 51х67х35.

Эфиопия
Бронза, гранит. 2013г. 74x30x20

Леопард
Бронза, мрамор. 2012г. 67х66х42.

Леда и лебедь
Бронза. 2009г. 110х63х50.

Добро и зло
Бронза, гранит. 1990г. 57х35х25.

Из серии "Схватка"
Бронза. 2010г. 33х77х40

Охота на зайца
Бронза. 2003г. 66х76х38.

Английский бульдог
2007г.Бронза. 58х70х33.

Ракушка
Бронза. 2011г. 93х27х20.

Торс ажурный
Бронза, мрамор. 2005г. 66х48х30.

Волна
Бронза. 2011г. 75х33х40.

Силуэт женщины
Бронза, гранит. 153х40х30. 2008г.

Грация
Бронза. 1992г. 162x26x28

Танец
Танец. Бронза, гранит. 1992г.

Крокодил
Бронза. 2012г. 45х55х70.

Пластика
Бронза, гранит. 2011г. 77x49x30

Похищение Европы
Бронза, мрамор. 2012г.

Танцовщица
Бронза. 2007г. 175х44х40.

Душа
Бронза,гранит. 2001г. 90х30х25.

Из серии "Схватка"
2009г. 66*90*28. Бронза

Юдифь
Бронза. 2012г. 106х45х28.

Носорог
Бронза, мрамор. 2012г. 45х84х30.

Обнаженная
Бронза. 2012г. 80х40х30.

Из серии "Схватка"
Бронза. 2010г. 88х77х60.

Силуэт
Бронза, гранит. 2010г. 150х25х20.

Сон
2010г. 20*85*31. Бронза.

Метамарфоза
Бронза, гранит. 2011г. 63х53х30.

Из серии "Схватка"
2009г. 66х90х28. Бронза.

Волк
Бронза. 2013г. 95х30х63.Контакты