ru    en   
Скульптура » Из серии "Схватка"

Из серии "Схватка"

2009г. 66*90*28. Бронза

Пластика
Бронза, гранит. 2011г. 77x49x30

Сон
2010г. 20*85*31. Бронза.

Силуэт
Бронза, гранит. 2010г. 150х25х20.

Эфиопия
Бронза, гранит. 2013г. 74x30x20

Крокодил
Бронза. 2012г. 45х55х70.

Похищение Европы
Бронза, мрамор. 2012г.

Добро и зло
Бронза, гранит. 1990г. 57х35х25.

Ракушка
Бронза. 2011г. 93х27х20.

Носорог
Бронза, мрамор. 2012г. 45х84х30.

Леопард
Бронза, мрамор. 2012г. 67х66х42.

Силуэт женщины
Бронза, гранит. 153х40х30. 2008г.

Танец
Танец. Бронза, гранит. 1992г.

Грация
Бронза. 1992г. 162x26x28

Из серии "Схватка"
Бронза. 2010г. 88х77х60.

Лев
Бронза, мрамор. 2012г. 51х67х35.

Из серии "Схватка"
2009г. 66х90х28. Бронза.

Леда и лебедь
Бронза. 2009г. 110х63х50.

Английский бульдог
2007г.Бронза. 58х70х33.

Силуэт женщины
Бронза, гранит. 2008г. 153х40х30.

Из серии "Схватка"
Бронза. 2010г. 33х77х40

Метамарфоза
Бронза, гранит. 2011г. 63х53х30.

Волна
Бронза. 2011г. 75х33х40.

Танцовщица
Бронза. 2007г. 175х44х40.

Душа
Бронза,гранит. 2001г. 90х30х25.

Из серии "Схватка"
2009г. 66*90*28. Бронза

Юдифь
Бронза. 2012г. 106х45х28.

Обнаженная
Бронза. 2012г. 80х40х30.

Охота на зайца
Бронза. 2003г. 66х76х38.

Волк
Бронза. 2013г. 95х30х63.

Торс ажурный
Бронза, мрамор. 2005г. 66х48х30.Контакты