ru    en   
Скульптура » Из серии "Схватка"

Из серии "Схватка"

2009г. 66*90*28. Бронза

Крокодил
Бронза. 2012г. 45х55х70.

Силуэт
Бронза, гранит. 2010г. 150х25х20.

Носорог
Бронза, мрамор. 2012г. 45х84х30.

Силуэт женщины
Бронза, гранит. 2008г. 153х40х30.

Леда и лебедь
Бронза. 2009г. 110х63х50.

Охота на зайца
Бронза. 2003г. 66х76х38.

Юдифь
Бронза. 2012г. 106х45х28.

Ракушка
Бронза. 2011г. 93х27х20.

Обнаженная
Бронза. 2012г. 80х40х30.

Торс ажурный
Бронза, мрамор. 2005г. 66х48х30.

Добро и зло
Бронза, гранит. 1990г. 57х35х25.

Грация
Бронза. 1992г. 162x26x28

Из серии "Схватка"
Бронза. 2010г. 33х77х40

Пластика
Бронза, гранит. 2011г. 77x49x30

Похищение Европы
Бронза, мрамор. 2012г.

Лев
Бронза, мрамор. 2012г. 51х67х35.

Из серии "Схватка"
2009г. 66*90*28. Бронза

Из серии "Схватка"
Бронза. 2010г. 88х77х60.

Метамарфоза
Бронза, гранит. 2011г. 63х53х30.

Сон
2010г. 20*85*31. Бронза.

Леопард
Бронза, мрамор. 2012г. 67х66х42.

Танец
Танец. Бронза, гранит. 1992г.

Волна
Бронза. 2011г. 75х33х40.

Английский бульдог
2007г.Бронза. 58х70х33.

Волк
Бронза. 2013г. 95х30х63.

Из серии "Схватка"
2009г. 66х90х28. Бронза.

Душа
Бронза,гранит. 2001г. 90х30х25.

Танцовщица
Бронза. 2007г. 175х44х40.

Силуэт женщины
Бронза, гранит. 153х40х30. 2008г.

Эфиопия
Бронза, гранит. 2013г. 74x30x20Контакты