ru    en   
Скульптура » Из серии "Схватка"

Из серии "Схватка"

2009г. 66*90*28. Бронза

Носорог
Бронза, мрамор. 2012г. 45х84х30.

Из серии "Схватка"
Бронза. 2010г. 33х77х40

Грация
Бронза. 1992г. 162x26x28

Охота на зайца
Бронза. 2003г. 66х76х38.

Сон
2010г. 20*85*31. Бронза.

Танец
Танец. Бронза, гранит. 1992г.

Леда и лебедь
Бронза. 2009г. 110х63х50.

Ракушка
Бронза. 2011г. 93х27х20.

Обнаженная
Бронза. 2012г. 80х40х30.

Волна
Бронза. 2011г. 75х33х40.

Силуэт женщины
Бронза, гранит. 2008г. 153х40х30.

Душа
Бронза,гранит. 2001г. 90х30х25.

Метамарфоза
Бронза, гранит. 2011г. 63х53х30.

Лев
Бронза, мрамор. 2012г. 51х67х35.

Волк
Бронза. 2013г. 95х30х63.

Из серии "Схватка"
2009г. 66*90*28. Бронза

Танцовщица
Бронза. 2007г. 175х44х40.

Леопард
Бронза, мрамор. 2012г. 67х66х42.

Из серии "Схватка"
Бронза. 2010г. 88х77х60.

Пластика
Бронза, гранит. 2011г. 77x49x30

Крокодил
Бронза. 2012г. 45х55х70.

Английский бульдог
2007г.Бронза. 58х70х33.

Добро и зло
Бронза, гранит. 1990г. 57х35х25.

Силуэт
Бронза, гранит. 2010г. 150х25х20.

Из серии "Схватка"
2009г. 66х90х28. Бронза.

Похищение Европы
Бронза, мрамор. 2012г.

Силуэт женщины
Бронза, гранит. 153х40х30. 2008г.

Эфиопия
Бронза, гранит. 2013г. 74x30x20

Юдифь
Бронза. 2012г. 106х45х28.

Торс ажурный
Бронза, мрамор. 2005г. 66х48х30.Контакты