ru    en   
Скульптура » Из серии "Схватка"

Из серии "Схватка"

2009г. 66*90*28. Бронза

Крокодил
Бронза. 2012г. 45х55х70.

Добро и зло
Бронза, гранит. 1990г. 57х35х25.

Из серии "Схватка"
2009г. 66*90*28. Бронза

Эфиопия
Бронза, гранит. 2013г. 74x30x20

Сон
2010г. 20*85*31. Бронза.

Английский бульдог
2007г.Бронза. 58х70х33.

Танец
Танец. Бронза, гранит. 1992г.

Охота на зайца
Бронза. 2003г. 66х76х38.

Ракушка
Бронза. 2011г. 93х27х20.

Леопард
Бронза, мрамор. 2012г. 67х66х42.

Носорог
Бронза, мрамор. 2012г. 45х84х30.

Из серии "Схватка"
2009г. 66х90х28. Бронза.

Из серии "Схватка"
Бронза. 2010г. 88х77х60.

Из серии "Схватка"
Бронза. 2010г. 33х77х40

Грация
Бронза. 1992г. 162x26x28

Лев
Бронза, мрамор. 2012г. 51х67х35.

Леда и лебедь
Бронза. 2009г. 110х63х50.

Похищение Европы
Бронза, мрамор. 2012г.

Обнаженная
Бронза. 2012г. 80х40х30.

Метамарфоза
Бронза, гранит. 2011г. 63х53х30.

Силуэт
Бронза, гранит. 2010г. 150х25х20.

Силуэт женщины
Бронза, гранит. 2008г. 153х40х30.

Торс ажурный
Бронза, мрамор. 2005г. 66х48х30.

Пластика
Бронза, гранит. 2011г. 77x49x30

Танцовщица
Бронза. 2007г. 175х44х40.

Волна
Бронза. 2011г. 75х33х40.

Волк
Бронза. 2013г. 95х30х63.

Силуэт женщины
Бронза, гранит. 153х40х30. 2008г.

Юдифь
Бронза. 2012г. 106х45х28.

Душа
Бронза,гранит. 2001г. 90х30х25.Контакты