ru    en   
Скульптура » Из серии "Схватка"

Из серии "Схватка"

2009г. 66х90х28. Бронза.

Волк
Бронза. 2013г. 95х30х63.

Из серии "Схватка"
2009г. 66*90*28. Бронза

Эфиопия
Бронза, гранит. 2013г. 74x30x20

Носорог
Бронза, мрамор. 2012г. 45х84х30.

Силуэт
Бронза, гранит. 2010г. 150х25х20.

Силуэт женщины
Бронза, гранит. 153х40х30. 2008г.

Силуэт женщины
Бронза, гранит. 2008г. 153х40х30.

Леда и лебедь
Бронза. 2009г. 110х63х50.

Метамарфоза
Бронза, гранит. 2011г. 63х53х30.

Волна
Бронза. 2011г. 75х33х40.

Из серии "Схватка"
Бронза. 2010г. 88х77х60.

Крокодил
Бронза. 2012г. 45х55х70.

Танец
Танец. Бронза, гранит. 1992г.

Танцовщица
Бронза. 2007г. 175х44х40.

Ракушка
Бронза. 2011г. 93х27х20.

Грация
Бронза. 1992г. 162x26x28

Пластика
Бронза, гранит. 2011г. 77x49x30

Охота на зайца
Бронза. 2003г. 66х76х38.

Леопард
Бронза, мрамор. 2012г. 67х66х42.

Добро и зло
Бронза, гранит. 1990г. 57х35х25.

Из серии "Схватка"
2009г. 66х90х28. Бронза.

Английский бульдог
2007г.Бронза. 58х70х33.

Сон
2010г. 20*85*31. Бронза.

Похищение Европы
Бронза, мрамор. 2012г.

Из серии "Схватка"
Бронза. 2010г. 33х77х40

Торс ажурный
Бронза, мрамор. 2005г. 66х48х30.

Юдифь
Бронза. 2012г. 106х45х28.

Лев
Бронза, мрамор. 2012г. 51х67х35.

Обнаженная
Бронза. 2012г. 80х40х30.

Душа
Бронза,гранит. 2001г. 90х30х25.Контакты