ru    en   
Скульптура » Из серии "Схватка"

Из серии "Схватка"

2009г. 66х90х28. Бронза.

Силуэт женщины
Бронза, гранит. 153х40х30. 2008г.

Силуэт женщины
Бронза, гранит. 2008г. 153х40х30.

Носорог
Бронза, мрамор. 2012г. 45х84х30.

Похищение Европы
Бронза, мрамор. 2012г.

Леопард
Бронза, мрамор. 2012г. 67х66х42.

Английский бульдог
2007г.Бронза. 58х70х33.

Добро и зло
Бронза, гранит. 1990г. 57х35х25.

Торс ажурный
Бронза, мрамор. 2005г. 66х48х30.

Эфиопия
Бронза, гранит. 2013г. 74x30x20

Волк
Бронза. 2013г. 95х30х63.

Танец
Танец. Бронза, гранит. 1992г.

Крокодил
Бронза. 2012г. 45х55х70.

Силуэт
Бронза, гранит. 2010г. 150х25х20.

Из серии "Схватка"
Бронза. 2010г. 88х77х60.

Юдифь
Бронза. 2012г. 106х45х28.

Обнаженная
Бронза. 2012г. 80х40х30.

Лев
Бронза, мрамор. 2012г. 51х67х35.

Сон
2010г. 20*85*31. Бронза.

Танцовщица
Бронза. 2007г. 175х44х40.

Охота на зайца
Бронза. 2003г. 66х76х38.

Леда и лебедь
Бронза. 2009г. 110х63х50.

Метамарфоза
Бронза, гранит. 2011г. 63х53х30.

Душа
Бронза,гранит. 2001г. 90х30х25.

Из серии "Схватка"
Бронза. 2010г. 33х77х40

Из серии "Схватка"
2009г. 66х90х28. Бронза.

Пластика
Бронза, гранит. 2011г. 77x49x30

Ракушка
Бронза. 2011г. 93х27х20.

Волна
Бронза. 2011г. 75х33х40.

Грация
Бронза. 1992г. 162x26x28

Из серии "Схватка"
2009г. 66*90*28. БронзаКонтакты