ru    en   
Скульптура » Из серии "Схватка"

Из серии "Схватка"

2009г. 66х90х28. Бронза.

Из серии "Схватка"
Бронза. 2010г. 33х77х40

Метамарфоза
Бронза, гранит. 2011г. 63х53х30.

Танцовщица
Бронза. 2007г. 175х44х40.

Силуэт женщины
Бронза, гранит. 153х40х30. 2008г.

Из серии "Схватка"
2009г. 66*90*28. Бронза

Танец
Танец. Бронза, гранит. 1992г.

Лев
Бронза, мрамор. 2012г. 51х67х35.

Волк
Бронза. 2013г. 95х30х63.

Охота на зайца
Бронза. 2003г. 66х76х38.

Из серии "Схватка"
Бронза. 2010г. 88х77х60.

Обнаженная
Бронза. 2012г. 80х40х30.

Волна
Бронза. 2011г. 75х33х40.

Английский бульдог
2007г.Бронза. 58х70х33.

Носорог
Бронза, мрамор. 2012г. 45х84х30.

Торс ажурный
Бронза, мрамор. 2005г. 66х48х30.

Силуэт женщины
Бронза, гранит. 2008г. 153х40х30.

Эфиопия
Бронза, гранит. 2013г. 74x30x20

Леда и лебедь
Бронза. 2009г. 110х63х50.

Крокодил
Бронза. 2012г. 45х55х70.

Грация
Бронза. 1992г. 162x26x28

Ракушка
Бронза. 2011г. 93х27х20.

Силуэт
Бронза, гранит. 2010г. 150х25х20.

Юдифь
Бронза. 2012г. 106х45х28.

Леопард
Бронза, мрамор. 2012г. 67х66х42.

Похищение Европы
Бронза, мрамор. 2012г.

Сон
2010г. 20*85*31. Бронза.

Из серии "Схватка"
2009г. 66х90х28. Бронза.

Добро и зло
Бронза, гранит. 1990г. 57х35х25.

Душа
Бронза,гранит. 2001г. 90х30х25.

Пластика
Бронза, гранит. 2011г. 77x49x30Контакты