ru    en   
Скульптура » Силуэт женщины

Силуэт женщины

Бронза, гранит. 153х40х30. 2008г.

Из серии "Схватка"
Бронза. 2010г. 88х77х60.

Леда и лебедь
Бронза. 2009г. 110х63х50.

Силуэт
Бронза, гранит. 2010г. 150х25х20.

Обнаженная
Бронза. 2012г. 80х40х30.

Добро и зло
Бронза, гранит. 1990г. 57х35х25.

Леопард
Бронза, мрамор. 2012г. 67х66х42.

Из серии "Схватка"
Бронза. 2010г. 33х77х40

Танец
Танец. Бронза, гранит. 1992г.

Пластика
Бронза, гранит. 2011г. 77x49x30

Носорог
Бронза, мрамор. 2012г. 45х84х30.

Похищение Европы
Бронза, мрамор. 2012г.

Танцовщица
Бронза. 2007г. 175х44х40.

Силуэт женщины
Бронза, гранит. 153х40х30. 2008г.

Торс ажурный
Бронза, мрамор. 2005г. 66х48х30.

Силуэт женщины
Бронза, гранит. 2008г. 153х40х30.

Эфиопия
Бронза, гранит. 2013г. 74x30x20

Душа
Бронза,гранит. 2001г. 90х30х25.

Ракушка
Бронза. 2011г. 93х27х20.

Сон
2010г. 20*85*31. Бронза.

Из серии "Схватка"
2009г. 66х90х28. Бронза.

Метамарфоза
Бронза, гранит. 2011г. 63х53х30.

Лев
Бронза, мрамор. 2012г. 51х67х35.

Английский бульдог
2007г.Бронза. 58х70х33.

Грация
Бронза. 1992г. 162x26x28

Крокодил
Бронза. 2012г. 45х55х70.

Из серии "Схватка"
2009г. 66*90*28. Бронза

Юдифь
Бронза. 2012г. 106х45х28.

Волна
Бронза. 2011г. 75х33х40.

Охота на зайца
Бронза. 2003г. 66х76х38.

Волк
Бронза. 2013г. 95х30х63.Контакты