ru    en   
Скульптура » Волна

Волна

Бронза. 2011г. 75х33х40.

Добро и зло
Бронза, гранит. 1990г. 57х35х25.

Английский бульдог
2007г.Бронза. 58х70х33.

Юдифь
Бронза. 2012г. 106х45х28.

Из серии "Схватка"
Бронза. 2010г. 33х77х40

Волна
Бронза. 2011г. 75х33х40.

Волк
Бронза. 2013г. 95х30х63.

Метамарфоза
Бронза, гранит. 2011г. 63х53х30.

Носорог
Бронза, мрамор. 2012г. 45х84х30.

Силуэт женщины
Бронза, гранит. 153х40х30. 2008г.

Эфиопия
Бронза, гранит. 2013г. 74x30x20

Крокодил
Бронза. 2012г. 45х55х70.

Силуэт женщины
Бронза, гранит. 2008г. 153х40х30.

Похищение Европы
Бронза, мрамор. 2012г.

Из серии "Схватка"
2009г. 66*90*28. Бронза

Лев
Бронза, мрамор. 2012г. 51х67х35.

Торс ажурный
Бронза, мрамор. 2005г. 66х48х30.

Обнаженная
Бронза. 2012г. 80х40х30.

Охота на зайца
Бронза. 2003г. 66х76х38.

Танец
Танец. Бронза, гранит. 1992г.

Из серии "Схватка"
Бронза. 2010г. 88х77х60.

Танцовщица
Бронза. 2007г. 175х44х40.

Грация
Бронза. 1992г. 162x26x28

Леда и лебедь
Бронза. 2009г. 110х63х50.

Пластика
Бронза, гранит. 2011г. 77x49x30

Ракушка
Бронза. 2011г. 93х27х20.

Сон
2010г. 20*85*31. Бронза.

Леопард
Бронза, мрамор. 2012г. 67х66х42.

Силуэт
Бронза, гранит. 2010г. 150х25х20.

Из серии "Схватка"
2009г. 66х90х28. Бронза.

Душа
Бронза,гранит. 2001г. 90х30х25.Контакты