ru    en   
Скульптура » Юдифь

Юдифь

Бронза. 2012г. 106х45х28.

Лев
Бронза, мрамор. 2012г. 51х67х35.

Из серии "Схватка"
Бронза. 2010г. 33х77х40

Танцовщица
Бронза. 2007г. 175х44х40.

Леопард
Бронза, мрамор. 2012г. 67х66х42.

Волна
Бронза. 2011г. 75х33х40.

Леда и лебедь
Бронза. 2009г. 110х63х50.

Волк
Бронза. 2013г. 95х30х63.

Из серии "Схватка"
2009г. 66*90*28. Бронза

Силуэт
Бронза, гранит. 2010г. 150х25х20.

Добро и зло
Бронза, гранит. 1990г. 57х35х25.

Душа
Бронза,гранит. 2001г. 90х30х25.

Грация
Бронза. 1992г. 162x26x28

Из серии "Схватка"
2009г. 66х90х28. Бронза.

Похищение Европы
Бронза, мрамор. 2012г.

Юдифь
Бронза. 2012г. 106х45х28.

Носорог
Бронза, мрамор. 2012г. 45х84х30.

Сон
2010г. 20*85*31. Бронза.

Английский бульдог
2007г.Бронза. 58х70х33.

Охота на зайца
Бронза. 2003г. 66х76х38.

Эфиопия
Бронза, гранит. 2013г. 74x30x20

Торс ажурный
Бронза, мрамор. 2005г. 66х48х30.

Из серии "Схватка"
Бронза. 2010г. 88х77х60.

Обнаженная
Бронза. 2012г. 80х40х30.

Пластика
Бронза, гранит. 2011г. 77x49x30

Крокодил
Бронза. 2012г. 45х55х70.

Ракушка
Бронза. 2011г. 93х27х20.

Метамарфоза
Бронза, гранит. 2011г. 63х53х30.

Силуэт женщины
Бронза, гранит. 153х40х30. 2008г.

Танец
Танец. Бронза, гранит. 1992г.

Силуэт женщины
Бронза, гранит. 2008г. 153х40х30.Контакты