ru    en   
Скульптура » Юдифь

Юдифь

Бронза. 2012г. 106х45х28.

Охота на зайца
Бронза. 2003г. 66х76х38.

Носорог
Бронза, мрамор. 2012г. 45х84х30.

Из серии "Схватка"
Бронза. 2010г. 88х77х60.

Добро и зло
Бронза, гранит. 1990г. 57х35х25.

Леда и лебедь
Бронза. 2009г. 110х63х50.

Из серии "Схватка"
Бронза. 2010г. 33х77х40

Силуэт женщины
Бронза, гранит. 2008г. 153х40х30.

Сон
2010г. 20*85*31. Бронза.

Английский бульдог
2007г.Бронза. 58х70х33.

Волк
Бронза. 2013г. 95х30х63.

Леопард
Бронза, мрамор. 2012г. 67х66х42.

Эфиопия
Бронза, гранит. 2013г. 74x30x20

Из серии "Схватка"
2009г. 66*90*28. Бронза

Танцовщица
Бронза. 2007г. 175х44х40.

Ракушка
Бронза. 2011г. 93х27х20.

Юдифь
Бронза. 2012г. 106х45х28.

Душа
Бронза,гранит. 2001г. 90х30х25.

Крокодил
Бронза. 2012г. 45х55х70.

Грация
Бронза. 1992г. 162x26x28

Обнаженная
Бронза. 2012г. 80х40х30.

Силуэт женщины
Бронза, гранит. 153х40х30. 2008г.

Из серии "Схватка"
2009г. 66х90х28. Бронза.

Лев
Бронза, мрамор. 2012г. 51х67х35.

Торс ажурный
Бронза, мрамор. 2005г. 66х48х30.

Силуэт
Бронза, гранит. 2010г. 150х25х20.

Метамарфоза
Бронза, гранит. 2011г. 63х53х30.

Пластика
Бронза, гранит. 2011г. 77x49x30

Танец
Танец. Бронза, гранит. 1992г.

Волна
Бронза. 2011г. 75х33х40.

Похищение Европы
Бронза, мрамор. 2012г.Контакты