ru    en   
Скульптура » Юдифь

Юдифь

Бронза. 2012г. 106х45х28.

Похищение Европы
Бронза, мрамор. 2012г.

Леда и лебедь
Бронза. 2009г. 110х63х50.

Из серии "Схватка"
Бронза. 2010г. 33х77х40

Душа
Бронза,гранит. 2001г. 90х30х25.

Из серии "Схватка"
2009г. 66х90х28. Бронза.

Эфиопия
Бронза, гранит. 2013г. 74x30x20

Леопард
Бронза, мрамор. 2012г. 67х66х42.

Танцовщица
Бронза. 2007г. 175х44х40.

Из серии "Схватка"
2009г. 66*90*28. Бронза

Силуэт женщины
Бронза, гранит. 2008г. 153х40х30.

Охота на зайца
Бронза. 2003г. 66х76х38.

Метамарфоза
Бронза, гранит. 2011г. 63х53х30.

Танец
Танец. Бронза, гранит. 1992г.

Крокодил
Бронза. 2012г. 45х55х70.

Волна
Бронза. 2011г. 75х33х40.

Силуэт
Бронза, гранит. 2010г. 150х25х20.

Грация
Бронза. 1992г. 162x26x28

Силуэт женщины
Бронза, гранит. 153х40х30. 2008г.

Юдифь
Бронза. 2012г. 106х45х28.

Ракушка
Бронза. 2011г. 93х27х20.

Из серии "Схватка"
Бронза. 2010г. 88х77х60.

Обнаженная
Бронза. 2012г. 80х40х30.

Торс ажурный
Бронза, мрамор. 2005г. 66х48х30.

Добро и зло
Бронза, гранит. 1990г. 57х35х25.

Носорог
Бронза, мрамор. 2012г. 45х84х30.

Пластика
Бронза, гранит. 2011г. 77x49x30

Волк
Бронза. 2013г. 95х30х63.

Английский бульдог
2007г.Бронза. 58х70х33.

Сон
2010г. 20*85*31. Бронза.

Лев
Бронза, мрамор. 2012г. 51х67х35.Контакты