ru    en   
Скульптура » Юдифь

Юдифь

Бронза. 2012г. 106х45х28.

Грация
Бронза. 1992г. 162x26x28

Леопард
Бронза, мрамор. 2012г. 67х66х42.

Лев
Бронза, мрамор. 2012г. 51х67х35.

Из серии "Схватка"
2009г. 66х90х28. Бронза.

Носорог
Бронза, мрамор. 2012г. 45х84х30.

Пластика
Бронза, гранит. 2011г. 77x49x30

Из серии "Схватка"
2009г. 66*90*28. Бронза

Юдифь
Бронза. 2012г. 106х45х28.

Танец
Танец. Бронза, гранит. 1992г.

Душа
Бронза,гранит. 2001г. 90х30х25.

Из серии "Схватка"
Бронза. 2010г. 33х77х40

Обнаженная
Бронза. 2012г. 80х40х30.

Ракушка
Бронза. 2011г. 93х27х20.

Метамарфоза
Бронза, гранит. 2011г. 63х53х30.

Добро и зло
Бронза, гранит. 1990г. 57х35х25.

Силуэт женщины
Бронза, гранит. 2008г. 153х40х30.

Английский бульдог
2007г.Бронза. 58х70х33.

Силуэт
Бронза, гранит. 2010г. 150х25х20.

Сон
2010г. 20*85*31. Бронза.

Эфиопия
Бронза, гранит. 2013г. 74x30x20

Волк
Бронза. 2013г. 95х30х63.

Танцовщица
Бронза. 2007г. 175х44х40.

Волна
Бронза. 2011г. 75х33х40.

Силуэт женщины
Бронза, гранит. 153х40х30. 2008г.

Леда и лебедь
Бронза. 2009г. 110х63х50.

Крокодил
Бронза. 2012г. 45х55х70.

Из серии "Схватка"
Бронза. 2010г. 88х77х60.

Охота на зайца
Бронза. 2003г. 66х76х38.

Торс ажурный
Бронза, мрамор. 2005г. 66х48х30.

Похищение Европы
Бронза, мрамор. 2012г.Контакты