ru    en   
Скульптура » Юдифь

Юдифь

Бронза. 2012г. 106х45х28.

Танец
Танец. Бронза, гранит. 1992г.

Сон
2010г. 20*85*31. Бронза.

Силуэт
Бронза, гранит. 2010г. 150х25х20.

Английский бульдог
2007г.Бронза. 58х70х33.

Похищение Европы
Бронза, мрамор. 2012г.

Торс ажурный
Бронза, мрамор. 2005г. 66х48х30.

Танцовщица
Бронза. 2007г. 175х44х40.

Волк
Бронза. 2013г. 95х30х63.

Юдифь
Бронза. 2012г. 106х45х28.

Душа
Бронза,гранит. 2001г. 90х30х25.

Обнаженная
Бронза. 2012г. 80х40х30.

Носорог
Бронза, мрамор. 2012г. 45х84х30.

Леда и лебедь
Бронза. 2009г. 110х63х50.

Волна
Бронза. 2011г. 75х33х40.

Из серии "Схватка"
Бронза. 2010г. 88х77х60.

Из серии "Схватка"
2009г. 66*90*28. Бронза

Ракушка
Бронза. 2011г. 93х27х20.

Силуэт женщины
Бронза, гранит. 153х40х30. 2008г.

Лев
Бронза, мрамор. 2012г. 51х67х35.

Пластика
Бронза, гранит. 2011г. 77x49x30

Охота на зайца
Бронза. 2003г. 66х76х38.

Из серии "Схватка"
Бронза. 2010г. 33х77х40

Из серии "Схватка"
2009г. 66х90х28. Бронза.

Добро и зло
Бронза, гранит. 1990г. 57х35х25.

Леопард
Бронза, мрамор. 2012г. 67х66х42.

Силуэт женщины
Бронза, гранит. 2008г. 153х40х30.

Метамарфоза
Бронза, гранит. 2011г. 63х53х30.

Эфиопия
Бронза, гранит. 2013г. 74x30x20

Грация
Бронза. 1992г. 162x26x28

Крокодил
Бронза. 2012г. 45х55х70.Контакты