ru    en   
Скульптура » Танцовщица

Танцовщица

Бронза. 2007г. 175х44х40.

Леда и лебедь
Бронза. 2009г. 110х63х50.

Обнаженная
Бронза. 2012г. 80х40х30.

Сон
2010г. 20*85*31. Бронза.

Из серии "Схватка"
2009г. 66х90х28. Бронза.

Лев
Бронза, мрамор. 2012г. 51х67х35.

Юдифь
Бронза. 2012г. 106х45х28.

Похищение Европы
Бронза, мрамор. 2012г.

Танец
Танец. Бронза, гранит. 1992г.

Из серии "Схватка"
Бронза. 2010г. 88х77х60.

Из серии "Схватка"
2009г. 66*90*28. Бронза

Метамарфоза
Бронза, гранит. 2011г. 63х53х30.

Крокодил
Бронза. 2012г. 45х55х70.

Силуэт
Бронза, гранит. 2010г. 150х25х20.

Охота на зайца
Бронза. 2003г. 66х76х38.

Из серии "Схватка"
Бронза. 2010г. 33х77х40

Эфиопия
Бронза, гранит. 2013г. 74x30x20

Ракушка
Бронза. 2011г. 93х27х20.

Волна
Бронза. 2011г. 75х33х40.

Грация
Бронза. 1992г. 162x26x28

Пластика
Бронза, гранит. 2011г. 77x49x30

Леопард
Бронза, мрамор. 2012г. 67х66х42.

Добро и зло
Бронза, гранит. 1990г. 57х35х25.

Силуэт женщины
Бронза, гранит. 2008г. 153х40х30.

Танцовщица
Бронза. 2007г. 175х44х40.

Силуэт женщины
Бронза, гранит. 153х40х30. 2008г.

Душа
Бронза,гранит. 2001г. 90х30х25.

Носорог
Бронза, мрамор. 2012г. 45х84х30.

Волк
Бронза. 2013г. 95х30х63.

Торс ажурный
Бронза, мрамор. 2005г. 66х48х30.

Английский бульдог
2007г.Бронза. 58х70х33.Контакты