ru    en   
Скульптура » Танцовщица

Танцовщица

Бронза. 2007г. 175х44х40.

Из серии "Схватка"
Бронза. 2010г. 33х77х40

Охота на зайца
Бронза. 2003г. 66х76х38.

Из серии "Схватка"
2009г. 66х90х28. Бронза.

Добро и зло
Бронза, гранит. 1990г. 57х35х25.

Из серии "Схватка"
Бронза. 2010г. 88х77х60.

Волк
Бронза. 2013г. 95х30х63.

Лев
Бронза, мрамор. 2012г. 51х67х35.

Торс ажурный
Бронза, мрамор. 2005г. 66х48х30.

Леда и лебедь
Бронза. 2009г. 110х63х50.

Английский бульдог
2007г.Бронза. 58х70х33.

Носорог
Бронза, мрамор. 2012г. 45х84х30.

Силуэт женщины
Бронза, гранит. 153х40х30. 2008г.

Из серии "Схватка"
2009г. 66*90*28. Бронза

Метамарфоза
Бронза, гранит. 2011г. 63х53х30.

Сон
2010г. 20*85*31. Бронза.

Танец
Танец. Бронза, гранит. 1992г.

Грация
Бронза. 1992г. 162x26x28

Леопард
Бронза, мрамор. 2012г. 67х66х42.

Эфиопия
Бронза, гранит. 2013г. 74x30x20

Ракушка
Бронза. 2011г. 93х27х20.

Обнаженная
Бронза. 2012г. 80х40х30.

Крокодил
Бронза. 2012г. 45х55х70.

Волна
Бронза. 2011г. 75х33х40.

Душа
Бронза,гранит. 2001г. 90х30х25.

Похищение Европы
Бронза, мрамор. 2012г.

Силуэт
Бронза, гранит. 2010г. 150х25х20.

Силуэт женщины
Бронза, гранит. 2008г. 153х40х30.

Юдифь
Бронза. 2012г. 106х45х28.

Пластика
Бронза, гранит. 2011г. 77x49x30

Танцовщица
Бронза. 2007г. 175х44х40.Контакты