ru    en   
Скульптура » Танцовщица

Танцовщица

Бронза. 2007г. 175х44х40.

Танец
Танец. Бронза, гранит. 1992г.

Из серии "Схватка"
Бронза. 2010г. 33х77х40

Английский бульдог
2007г.Бронза. 58х70х33.

Ракушка
Бронза. 2011г. 93х27х20.

Силуэт женщины
Бронза, гранит. 153х40х30. 2008г.

Добро и зло
Бронза, гранит. 1990г. 57х35х25.

Метамарфоза
Бронза, гранит. 2011г. 63х53х30.

Грация
Бронза. 1992г. 162x26x28

Силуэт женщины
Бронза, гранит. 2008г. 153х40х30.

Силуэт
Бронза, гранит. 2010г. 150х25х20.

Похищение Европы
Бронза, мрамор. 2012г.

Пластика
Бронза, гранит. 2011г. 77x49x30

Крокодил
Бронза. 2012г. 45х55х70.

Леда и лебедь
Бронза. 2009г. 110х63х50.

Из серии "Схватка"
2009г. 66*90*28. Бронза

Волна
Бронза. 2011г. 75х33х40.

Из серии "Схватка"
Бронза. 2010г. 88х77х60.

Юдифь
Бронза. 2012г. 106х45х28.

Лев
Бронза, мрамор. 2012г. 51х67х35.

Леопард
Бронза, мрамор. 2012г. 67х66х42.

Обнаженная
Бронза. 2012г. 80х40х30.

Душа
Бронза,гранит. 2001г. 90х30х25.

Эфиопия
Бронза, гранит. 2013г. 74x30x20

Волк
Бронза. 2013г. 95х30х63.

Торс ажурный
Бронза, мрамор. 2005г. 66х48х30.

Из серии "Схватка"
2009г. 66х90х28. Бронза.

Охота на зайца
Бронза. 2003г. 66х76х38.

Танцовщица
Бронза. 2007г. 175х44х40.

Носорог
Бронза, мрамор. 2012г. 45х84х30.

Сон
2010г. 20*85*31. Бронза.Контакты