ru    en   

Душа

Бронза,гранит. 2001г. 90х30х25.

Из серии "Схватка"
Бронза. 2010г. 88х77х60.

Леопард
Бронза, мрамор. 2012г. 67х66х42.

Волк
Бронза. 2013г. 95х30х63.

Лев
Бронза, мрамор. 2012г. 51х67х35.

Из серии "Схватка"
2009г. 66х90х28. Бронза.

Эфиопия
Бронза, гранит. 2013г. 74x30x20

Метамарфоза
Бронза, гранит. 2011г. 63х53х30.

Носорог
Бронза, мрамор. 2012г. 45х84х30.

Сон
2010г. 20*85*31. Бронза.

Добро и зло
Бронза, гранит. 1990г. 57х35х25.

Душа
Бронза,гранит. 2001г. 90х30х25.

Силуэт
Бронза, гранит. 2010г. 150х25х20.

Обнаженная
Бронза. 2012г. 80х40х30.

Силуэт женщины
Бронза, гранит. 153х40х30. 2008г.

Пластика
Бронза, гранит. 2011г. 77x49x30

Танцовщица
Бронза. 2007г. 175х44х40.

Из серии "Схватка"
2009г. 66*90*28. Бронза

Похищение Европы
Бронза, мрамор. 2012г.

Ракушка
Бронза. 2011г. 93х27х20.

Силуэт женщины
Бронза, гранит. 2008г. 153х40х30.

Юдифь
Бронза. 2012г. 106х45х28.

Леда и лебедь
Бронза. 2009г. 110х63х50.

Волна
Бронза. 2011г. 75х33х40.

Крокодил
Бронза. 2012г. 45х55х70.

Из серии "Схватка"
Бронза. 2010г. 33х77х40

Торс ажурный
Бронза, мрамор. 2005г. 66х48х30.

Охота на зайца
Бронза. 2003г. 66х76х38.

Танец
Танец. Бронза, гранит. 1992г.

Грация
Бронза. 1992г. 162x26x28

Английский бульдог
2007г.Бронза. 58х70х33.Контакты