ru    en   

Душа

Бронза,гранит. 2001г. 90х30х25.

Крокодил
Бронза. 2012г. 45х55х70.

Силуэт
Бронза, гранит. 2010г. 150х25х20.

Из серии "Схватка"
2009г. 66х90х28. Бронза.

Силуэт женщины
Бронза, гранит. 2008г. 153х40х30.

Из серии "Схватка"
Бронза. 2010г. 33х77х40

Леопард
Бронза, мрамор. 2012г. 67х66х42.

Носорог
Бронза, мрамор. 2012г. 45х84х30.

Душа
Бронза,гранит. 2001г. 90х30х25.

Сон
2010г. 20*85*31. Бронза.

Волна
Бронза. 2011г. 75х33х40.

Волк
Бронза. 2013г. 95х30х63.

Охота на зайца
Бронза. 2003г. 66х76х38.

Танцовщица
Бронза. 2007г. 175х44х40.

Из серии "Схватка"
2009г. 66*90*28. Бронза

Танец
Танец. Бронза, гранит. 1992г.

Эфиопия
Бронза, гранит. 2013г. 74x30x20

Силуэт женщины
Бронза, гранит. 153х40х30. 2008г.

Похищение Европы
Бронза, мрамор. 2012г.

Лев
Бронза, мрамор. 2012г. 51х67х35.

Добро и зло
Бронза, гранит. 1990г. 57х35х25.

Юдифь
Бронза. 2012г. 106х45х28.

Английский бульдог
2007г.Бронза. 58х70х33.

Пластика
Бронза, гранит. 2011г. 77x49x30

Из серии "Схватка"
Бронза. 2010г. 88х77х60.

Грация
Бронза. 1992г. 162x26x28

Торс ажурный
Бронза, мрамор. 2005г. 66х48х30.

Ракушка
Бронза. 2011г. 93х27х20.

Метамарфоза
Бронза, гранит. 2011г. 63х53х30.

Леда и лебедь
Бронза. 2009г. 110х63х50.

Обнаженная
Бронза. 2012г. 80х40х30.Контакты