ru    en   
Скульптура » Танец

Танец

Танец. Бронза, гранит. 1992г.

Носорог
Бронза, мрамор. 2012г. 45х84х30.

Танец
Танец. Бронза, гранит. 1992г.

Силуэт женщины
Бронза, гранит. 2008г. 153х40х30.

Крокодил
Бронза. 2012г. 45х55х70.

Лев
Бронза, мрамор. 2012г. 51х67х35.

Из серии "Схватка"
Бронза. 2010г. 33х77х40

Силуэт женщины
Бронза, гранит. 153х40х30. 2008г.

Волна
Бронза. 2011г. 75х33х40.

Пластика
Бронза, гранит. 2011г. 77x49x30

Танцовщица
Бронза. 2007г. 175х44х40.

Добро и зло
Бронза, гранит. 1990г. 57х35х25.

Силуэт
Бронза, гранит. 2010г. 150х25х20.

Ракушка
Бронза. 2011г. 93х27х20.

Из серии "Схватка"
2009г. 66х90х28. Бронза.

Из серии "Схватка"
2009г. 66*90*28. Бронза

Охота на зайца
Бронза. 2003г. 66х76х38.

Юдифь
Бронза. 2012г. 106х45х28.

Обнаженная
Бронза. 2012г. 80х40х30.

Английский бульдог
2007г.Бронза. 58х70х33.

Грация
Бронза. 1992г. 162x26x28

Из серии "Схватка"
Бронза. 2010г. 88х77х60.

Душа
Бронза,гранит. 2001г. 90х30х25.

Эфиопия
Бронза, гранит. 2013г. 74x30x20

Похищение Европы
Бронза, мрамор. 2012г.

Сон
2010г. 20*85*31. Бронза.

Леда и лебедь
Бронза. 2009г. 110х63х50.

Волк
Бронза. 2013г. 95х30х63.

Торс ажурный
Бронза, мрамор. 2005г. 66х48х30.

Леопард
Бронза, мрамор. 2012г. 67х66х42.

Метамарфоза
Бронза, гранит. 2011г. 63х53х30.Контакты