ru    en   
Скульптура » Добро и зло

Добро и зло

Бронза, гранит. 1990г. 57х35х25.

Обнаженная
Бронза. 2012г. 80х40х30.

Силуэт женщины
Бронза, гранит. 2008г. 153х40х30.

Силуэт
Бронза, гранит. 2010г. 150х25х20.

Танцовщица
Бронза. 2007г. 175х44х40.

Английский бульдог
2007г.Бронза. 58х70х33.

Крокодил
Бронза. 2012г. 45х55х70.

Из серии "Схватка"
2009г. 66*90*28. Бронза

Ракушка
Бронза. 2011г. 93х27х20.

Лев
Бронза, мрамор. 2012г. 51х67х35.

Сон
2010г. 20*85*31. Бронза.

Добро и зло
Бронза, гранит. 1990г. 57х35х25.

Волк
Бронза. 2013г. 95х30х63.

Леда и лебедь
Бронза. 2009г. 110х63х50.

Носорог
Бронза, мрамор. 2012г. 45х84х30.

Из серии "Схватка"
Бронза. 2010г. 33х77х40

Волна
Бронза. 2011г. 75х33х40.

Силуэт женщины
Бронза, гранит. 153х40х30. 2008г.

Из серии "Схватка"
Бронза. 2010г. 88х77х60.

Душа
Бронза,гранит. 2001г. 90х30х25.

Юдифь
Бронза. 2012г. 106х45х28.

Охота на зайца
Бронза. 2003г. 66х76х38.

Леопард
Бронза, мрамор. 2012г. 67х66х42.

Танец
Танец. Бронза, гранит. 1992г.

Эфиопия
Бронза, гранит. 2013г. 74x30x20

Грация
Бронза. 1992г. 162x26x28

Из серии "Схватка"
2009г. 66х90х28. Бронза.

Пластика
Бронза, гранит. 2011г. 77x49x30

Метамарфоза
Бронза, гранит. 2011г. 63х53х30.

Торс ажурный
Бронза, мрамор. 2005г. 66х48х30.

Похищение Европы
Бронза, мрамор. 2012г.Контакты