ru    en   
Скульптура » Добро и зло

Добро и зло

Бронза, гранит. 1990г. 57х35х25.

Английский бульдог
2007г.Бронза. 58х70х33.

Леда и лебедь
Бронза. 2009г. 110х63х50.

Пластика
Бронза, гранит. 2011г. 77x49x30

Лев
Бронза, мрамор. 2012г. 51х67х35.

Сон
2010г. 20*85*31. Бронза.

Крокодил
Бронза. 2012г. 45х55х70.

Добро и зло
Бронза, гранит. 1990г. 57х35х25.

Метамарфоза
Бронза, гранит. 2011г. 63х53х30.

Ракушка
Бронза. 2011г. 93х27х20.

Из серии "Схватка"
2009г. 66х90х28. Бронза.

Силуэт женщины
Бронза, гранит. 2008г. 153х40х30.

Волк
Бронза. 2013г. 95х30х63.

Из серии "Схватка"
Бронза. 2010г. 88х77х60.

Танцовщица
Бронза. 2007г. 175х44х40.

Леопард
Бронза, мрамор. 2012г. 67х66х42.

Юдифь
Бронза. 2012г. 106х45х28.

Грация
Бронза. 1992г. 162x26x28

Душа
Бронза,гранит. 2001г. 90х30х25.

Похищение Европы
Бронза, мрамор. 2012г.

Эфиопия
Бронза, гранит. 2013г. 74x30x20

Обнаженная
Бронза. 2012г. 80х40х30.

Охота на зайца
Бронза. 2003г. 66х76х38.

Торс ажурный
Бронза, мрамор. 2005г. 66х48х30.

Силуэт женщины
Бронза, гранит. 153х40х30. 2008г.

Силуэт
Бронза, гранит. 2010г. 150х25х20.

Волна
Бронза. 2011г. 75х33х40.

Танец
Танец. Бронза, гранит. 1992г.

Носорог
Бронза, мрамор. 2012г. 45х84х30.

Из серии "Схватка"
Бронза. 2010г. 33х77х40

Из серии "Схватка"
2009г. 66*90*28. БронзаКонтакты