ru    en   
Скульптура » Добро и зло

Добро и зло

Бронза, гранит. 1990г. 57х35х25.

Танец
Танец. Бронза, гранит. 1992г.

Из серии "Схватка"
2009г. 66*90*28. Бронза

Из серии "Схватка"
Бронза. 2010г. 88х77х60.

Метамарфоза
Бронза, гранит. 2011г. 63х53х30.

Торс ажурный
Бронза, мрамор. 2005г. 66х48х30.

Крокодил
Бронза. 2012г. 45х55х70.

Английский бульдог
2007г.Бронза. 58х70х33.

Юдифь
Бронза. 2012г. 106х45х28.

Леда и лебедь
Бронза. 2009г. 110х63х50.

Волк
Бронза. 2013г. 95х30х63.

Грация
Бронза. 1992г. 162x26x28

Из серии "Схватка"
2009г. 66х90х28. Бронза.

Из серии "Схватка"
Бронза. 2010г. 33х77х40

Лев
Бронза, мрамор. 2012г. 51х67х35.

Эфиопия
Бронза, гранит. 2013г. 74x30x20

Танцовщица
Бронза. 2007г. 175х44х40.

Добро и зло
Бронза, гранит. 1990г. 57х35х25.

Обнаженная
Бронза. 2012г. 80х40х30.

Силуэт женщины
Бронза, гранит. 153х40х30. 2008г.

Силуэт женщины
Бронза, гранит. 2008г. 153х40х30.

Пластика
Бронза, гранит. 2011г. 77x49x30

Волна
Бронза. 2011г. 75х33х40.

Охота на зайца
Бронза. 2003г. 66х76х38.

Леопард
Бронза, мрамор. 2012г. 67х66х42.

Ракушка
Бронза. 2011г. 93х27х20.

Душа
Бронза,гранит. 2001г. 90х30х25.

Силуэт
Бронза, гранит. 2010г. 150х25х20.

Похищение Европы
Бронза, мрамор. 2012г.

Сон
2010г. 20*85*31. Бронза.

Носорог
Бронза, мрамор. 2012г. 45х84х30.Контакты