ru    en   
Скульптура » Добро и зло

Добро и зло

Бронза, гранит. 1990г. 57х35х25.

Носорог
Бронза, мрамор. 2012г. 45х84х30.

Эфиопия
Бронза, гранит. 2013г. 74x30x20

Лев
Бронза, мрамор. 2012г. 51х67х35.

Крокодил
Бронза. 2012г. 45х55х70.

Из серии "Схватка"
Бронза. 2010г. 33х77х40

Леда и лебедь
Бронза. 2009г. 110х63х50.

Волна
Бронза. 2011г. 75х33х40.

Танцовщица
Бронза. 2007г. 175х44х40.

Из серии "Схватка"
2009г. 66х90х28. Бронза.

Пластика
Бронза, гранит. 2011г. 77x49x30

Юдифь
Бронза. 2012г. 106х45х28.

Похищение Европы
Бронза, мрамор. 2012г.

Ракушка
Бронза. 2011г. 93х27х20.

Из серии "Схватка"
Бронза. 2010г. 88х77х60.

Силуэт женщины
Бронза, гранит. 2008г. 153х40х30.

Торс ажурный
Бронза, мрамор. 2005г. 66х48х30.

Танец
Танец. Бронза, гранит. 1992г.

Обнаженная
Бронза. 2012г. 80х40х30.

Метамарфоза
Бронза, гранит. 2011г. 63х53х30.

Из серии "Схватка"
2009г. 66*90*28. Бронза

Сон
2010г. 20*85*31. Бронза.

Охота на зайца
Бронза. 2003г. 66х76х38.

Силуэт женщины
Бронза, гранит. 153х40х30. 2008г.

Английский бульдог
2007г.Бронза. 58х70х33.

Грация
Бронза. 1992г. 162x26x28

Душа
Бронза,гранит. 2001г. 90х30х25.

Силуэт
Бронза, гранит. 2010г. 150х25х20.

Волк
Бронза. 2013г. 95х30х63.

Добро и зло
Бронза, гранит. 1990г. 57х35х25.

Леопард
Бронза, мрамор. 2012г. 67х66х42.Контакты