ru    en   
Скульптура » Пластика

Пластика

Бронза, гранит. 2011г. 77x49x30

Душа
Бронза,гранит. 2001г. 90х30х25.

Танцовщица
Бронза. 2007г. 175х44х40.

Из серии "Схватка"
2009г. 66*90*28. Бронза

Из серии "Схватка"
Бронза. 2010г. 88х77х60.

Силуэт женщины
Бронза, гранит. 153х40х30. 2008г.

Из серии "Схватка"
2009г. 66х90х28. Бронза.

Силуэт
Бронза, гранит. 2010г. 150х25х20.

Грация
Бронза. 1992г. 162x26x28

Обнаженная
Бронза. 2012г. 80х40х30.

Охота на зайца
Бронза. 2003г. 66х76х38.

Похищение Европы
Бронза, мрамор. 2012г.

Крокодил
Бронза. 2012г. 45х55х70.

Пластика
Бронза, гранит. 2011г. 77x49x30

Волк
Бронза. 2013г. 95х30х63.

Юдифь
Бронза. 2012г. 106х45х28.

Сон
2010г. 20*85*31. Бронза.

Танец
Танец. Бронза, гранит. 1992г.

Метамарфоза
Бронза, гранит. 2011г. 63х53х30.

Эфиопия
Бронза, гранит. 2013г. 74x30x20

Леопард
Бронза, мрамор. 2012г. 67х66х42.

Английский бульдог
2007г.Бронза. 58х70х33.

Носорог
Бронза, мрамор. 2012г. 45х84х30.

Добро и зло
Бронза, гранит. 1990г. 57х35х25.

Ракушка
Бронза. 2011г. 93х27х20.

Из серии "Схватка"
Бронза. 2010г. 33х77х40

Волна
Бронза. 2011г. 75х33х40.

Лев
Бронза, мрамор. 2012г. 51х67х35.

Торс ажурный
Бронза, мрамор. 2005г. 66х48х30.

Леда и лебедь
Бронза. 2009г. 110х63х50.

Силуэт женщины
Бронза, гранит. 2008г. 153х40х30.Контакты