ru    en   
Скульптура » Эфиопия

Эфиопия

Бронза, гранит. 2013г. 74x30x20

Крокодил
Бронза. 2012г. 45х55х70.

Танец
Танец. Бронза, гранит. 1992г.

Охота на зайца
Бронза. 2003г. 66х76х38.

Силуэт женщины
Бронза, гранит. 2008г. 153х40х30.

Из серии "Схватка"
2009г. 66*90*28. Бронза

Из серии "Схватка"
2009г. 66х90х28. Бронза.

Волк
Бронза. 2013г. 95х30х63.

Похищение Европы
Бронза, мрамор. 2012г.

Английский бульдог
2007г.Бронза. 58х70х33.

Пластика
Бронза, гранит. 2011г. 77x49x30

Душа
Бронза,гранит. 2001г. 90х30х25.

Добро и зло
Бронза, гранит. 1990г. 57х35х25.

Леда и лебедь
Бронза. 2009г. 110х63х50.

Из серии "Схватка"
Бронза. 2010г. 88х77х60.

Волна
Бронза. 2011г. 75х33х40.

Торс ажурный
Бронза, мрамор. 2005г. 66х48х30.

Обнаженная
Бронза. 2012г. 80х40х30.

Эфиопия
Бронза, гранит. 2013г. 74x30x20

Ракушка
Бронза. 2011г. 93х27х20.

Танцовщица
Бронза. 2007г. 175х44х40.

Сон
2010г. 20*85*31. Бронза.

Из серии "Схватка"
Бронза. 2010г. 33х77х40

Метамарфоза
Бронза, гранит. 2011г. 63х53х30.

Силуэт
Бронза, гранит. 2010г. 150х25х20.

Леопард
Бронза, мрамор. 2012г. 67х66х42.

Носорог
Бронза, мрамор. 2012г. 45х84х30.

Грация
Бронза. 1992г. 162x26x28

Юдифь
Бронза. 2012г. 106х45х28.

Силуэт женщины
Бронза, гранит. 153х40х30. 2008г.

Лев
Бронза, мрамор. 2012г. 51х67х35.Контакты