ru    en   
Скульптура » Силуэт

Силуэт

Бронза, гранит. 2010г. 150х25х20.

Охота на зайца
Бронза. 2003г. 66х76х38.

Похищение Европы
Бронза, мрамор. 2012г.

Торс ажурный
Бронза, мрамор. 2005г. 66х48х30.

Носорог
Бронза, мрамор. 2012г. 45х84х30.

Леопард
Бронза, мрамор. 2012г. 67х66х42.

Английский бульдог
2007г.Бронза. 58х70х33.

Из серии "Схватка"
2009г. 66х90х28. Бронза.

Волна
Бронза. 2011г. 75х33х40.

Из серии "Схватка"
Бронза. 2010г. 33х77х40

Ракушка
Бронза. 2011г. 93х27х20.

Грация
Бронза. 1992г. 162x26x28

Волк
Бронза. 2013г. 95х30х63.

Обнаженная
Бронза. 2012г. 80х40х30.

Танцовщица
Бронза. 2007г. 175х44х40.

Силуэт
Бронза, гранит. 2010г. 150х25х20.

Силуэт женщины
Бронза, гранит. 2008г. 153х40х30.

Юдифь
Бронза. 2012г. 106х45х28.

Крокодил
Бронза. 2012г. 45х55х70.

Из серии "Схватка"
2009г. 66*90*28. Бронза

Сон
2010г. 20*85*31. Бронза.

Танец
Танец. Бронза, гранит. 1992г.

Леда и лебедь
Бронза. 2009г. 110х63х50.

Метамарфоза
Бронза, гранит. 2011г. 63х53х30.

Душа
Бронза,гранит. 2001г. 90х30х25.

Из серии "Схватка"
Бронза. 2010г. 88х77х60.

Добро и зло
Бронза, гранит. 1990г. 57х35х25.

Эфиопия
Бронза, гранит. 2013г. 74x30x20

Пластика
Бронза, гранит. 2011г. 77x49x30

Лев
Бронза, мрамор. 2012г. 51х67х35.

Силуэт женщины
Бронза, гранит. 153х40х30. 2008г.Контакты