ru    en   
Скульптура » Силуэт

Силуэт

Бронза, гранит. 2010г. 150х25х20.

Торс ажурный
Бронза, мрамор. 2005г. 66х48х30.

Носорог
Бронза, мрамор. 2012г. 45х84х30.

Из серии "Схватка"
2009г. 66*90*28. Бронза

Охота на зайца
Бронза. 2003г. 66х76х38.

Силуэт
Бронза, гранит. 2010г. 150х25х20.

Английский бульдог
2007г.Бронза. 58х70х33.

Леда и лебедь
Бронза. 2009г. 110х63х50.

Юдифь
Бронза. 2012г. 106х45х28.

Из серии "Схватка"
Бронза. 2010г. 88х77х60.

Леопард
Бронза, мрамор. 2012г. 67х66х42.

Волк
Бронза. 2013г. 95х30х63.

Танцовщица
Бронза. 2007г. 175х44х40.

Крокодил
Бронза. 2012г. 45х55х70.

Силуэт женщины
Бронза, гранит. 153х40х30. 2008г.

Душа
Бронза,гранит. 2001г. 90х30х25.

Пластика
Бронза, гранит. 2011г. 77x49x30

Обнаженная
Бронза. 2012г. 80х40х30.

Похищение Европы
Бронза, мрамор. 2012г.

Из серии "Схватка"
Бронза. 2010г. 33х77х40

Волна
Бронза. 2011г. 75х33х40.

Эфиопия
Бронза, гранит. 2013г. 74x30x20

Ракушка
Бронза. 2011г. 93х27х20.

Силуэт женщины
Бронза, гранит. 2008г. 153х40х30.

Танец
Танец. Бронза, гранит. 1992г.

Грация
Бронза. 1992г. 162x26x28

Сон
2010г. 20*85*31. Бронза.

Из серии "Схватка"
2009г. 66х90х28. Бронза.

Метамарфоза
Бронза, гранит. 2011г. 63х53х30.

Лев
Бронза, мрамор. 2012г. 51х67х35.

Добро и зло
Бронза, гранит. 1990г. 57х35х25.Контакты