ru    en   
Скульптура » Силуэт

Силуэт

Бронза, гранит. 2010г. 150х25х20.

Из серии "Схватка"
Бронза. 2010г. 88х77х60.

Сон
2010г. 20*85*31. Бронза.

Из серии "Схватка"
2009г. 66х90х28. Бронза.

Ракушка
Бронза. 2011г. 93х27х20.

Грация
Бронза. 1992г. 162x26x28

Леопард
Бронза, мрамор. 2012г. 67х66х42.

Лев
Бронза, мрамор. 2012г. 51х67х35.

Пластика
Бронза, гранит. 2011г. 77x49x30

Метамарфоза
Бронза, гранит. 2011г. 63х53х30.

Из серии "Схватка"
2009г. 66*90*28. Бронза

Охота на зайца
Бронза. 2003г. 66х76х38.

Душа
Бронза,гранит. 2001г. 90х30х25.

Леда и лебедь
Бронза. 2009г. 110х63х50.

Танцовщица
Бронза. 2007г. 175х44х40.

Танец
Танец. Бронза, гранит. 1992г.

Волна
Бронза. 2011г. 75х33х40.

Носорог
Бронза, мрамор. 2012г. 45х84х30.

Из серии "Схватка"
Бронза. 2010г. 33х77х40

Добро и зло
Бронза, гранит. 1990г. 57х35х25.

Силуэт женщины
Бронза, гранит. 2008г. 153х40х30.

Юдифь
Бронза. 2012г. 106х45х28.

Английский бульдог
2007г.Бронза. 58х70х33.

Эфиопия
Бронза, гранит. 2013г. 74x30x20

Силуэт женщины
Бронза, гранит. 153х40х30. 2008г.

Крокодил
Бронза. 2012г. 45х55х70.

Торс ажурный
Бронза, мрамор. 2005г. 66х48х30.

Волк
Бронза. 2013г. 95х30х63.

Обнаженная
Бронза. 2012г. 80х40х30.

Силуэт
Бронза, гранит. 2010г. 150х25х20.

Похищение Европы
Бронза, мрамор. 2012г.Контакты