ru    en   
Скульптура » Силуэт

Силуэт

Бронза, гранит. 2010г. 150х25х20.

Эфиопия
Бронза, гранит. 2013г. 74x30x20

Леда и лебедь
Бронза. 2009г. 110х63х50.

Из серии "Схватка"
2009г. 66*90*28. Бронза

Волк
Бронза. 2013г. 95х30х63.

Из серии "Схватка"
Бронза. 2010г. 88х77х60.

Обнаженная
Бронза. 2012г. 80х40х30.

Лев
Бронза, мрамор. 2012г. 51х67х35.

Добро и зло
Бронза, гранит. 1990г. 57х35х25.

Юдифь
Бронза. 2012г. 106х45х28.

Из серии "Схватка"
Бронза. 2010г. 33х77х40

Похищение Европы
Бронза, мрамор. 2012г.

Грация
Бронза. 1992г. 162x26x28

Танцовщица
Бронза. 2007г. 175х44х40.

Пластика
Бронза, гранит. 2011г. 77x49x30

Леопард
Бронза, мрамор. 2012г. 67х66х42.

Крокодил
Бронза. 2012г. 45х55х70.

Метамарфоза
Бронза, гранит. 2011г. 63х53х30.

Английский бульдог
2007г.Бронза. 58х70х33.

Силуэт женщины
Бронза, гранит. 153х40х30. 2008г.

Душа
Бронза,гранит. 2001г. 90х30х25.

Из серии "Схватка"
2009г. 66х90х28. Бронза.

Носорог
Бронза, мрамор. 2012г. 45х84х30.

Ракушка
Бронза. 2011г. 93х27х20.

Сон
2010г. 20*85*31. Бронза.

Волна
Бронза. 2011г. 75х33х40.

Силуэт женщины
Бронза, гранит. 2008г. 153х40х30.

Торс ажурный
Бронза, мрамор. 2005г. 66х48х30.

Силуэт
Бронза, гранит. 2010г. 150х25х20.

Охота на зайца
Бронза. 2003г. 66х76х38.

Танец
Танец. Бронза, гранит. 1992г.Контакты