ru    en   
» Силуэт

Силуэт

Бронза, гранит. 2010г. 150х25х20.

Из серии "Схватка"
Бронза. 2010г. 88х77х60.

Лев
Бронза, мрамор. 2012г. 51х67х35.

Танцовщица
Бронза. 2007г. 175х44х40.

Ракушка
Бронза. 2011г. 93х27х20.

Из серии "Схватка"
2009г. 66*90*28. Бронза

Силуэт женщины
Бронза, гранит. 153х40х30. 2008г.

Силуэт женщины
Бронза, гранит. 2008г. 153х40х30.

Леда и лебедь
Бронза. 2009г. 110х63х50.

Волк
Бронза. 2013г. 95х30х63.

Душа
Бронза,гранит. 2001г. 90х30х25.

Торс ажурный
Бронза, мрамор. 2005г. 66х48х30.

Похищение Европы
Бронза, мрамор. 2012г.

Сон
2010г. 20*85*31. Бронза.

Охота на зайца
Бронза. 2003г. 66х76х38.

Эфиопия
Бронза, гранит. 2013г. 74x30x20

Юдифь
Бронза. 2012г. 106х45х28.

Из серии "Схватка"
Бронза. 2010г. 33х77х40

Носорог
Бронза, мрамор. 2012г. 45х84х30.

Из серии "Схватка"
2009г. 66х90х28. Бронза.

Волна
Бронза. 2011г. 75х33х40.

Метамарфоза
Бронза, гранит. 2011г. 63х53х30.

Танец
Танец. Бронза, гранит. 1992г.

Силуэт
Бронза, гранит. 2010г. 150х25х20.

Леопард
Бронза, мрамор. 2012г. 67х66х42.

Грация
Бронза. 1992г. 162x26x28

Английский бульдог
2007г.Бронза. 58х70х33.

Пластика
Бронза, гранит. 2011г. 77x49x30

Крокодил
Бронза. 2012г. 45х55х70.

Добро и зло
Бронза, гранит. 1990г. 57х35х25.

Обнаженная
Бронза. 2012г. 80х40х30.Close

Сотрудничество
Контакты

Купить работу

Тема письма: