ru    en   
Скульптура » Силуэт

Силуэт

Бронза, гранит. 2010г. 150х25х20.

Силуэт женщины
Бронза, гранит. 153х40х30. 2008г.

Силуэт женщины
Бронза, гранит. 2008г. 153х40х30.

Душа
Бронза,гранит. 2001г. 90х30х25.

Метамарфоза
Бронза, гранит. 2011г. 63х53х30.

Эфиопия
Бронза, гранит. 2013г. 74x30x20

Танец
Танец. Бронза, гранит. 1992г.

Из серии "Схватка"
Бронза. 2010г. 88х77х60.

Охота на зайца
Бронза. 2003г. 66х76х38.

Носорог
Бронза, мрамор. 2012г. 45х84х30.

Грация
Бронза. 1992г. 162x26x28

Из серии "Схватка"
Бронза. 2010г. 33х77х40

Из серии "Схватка"
2009г. 66х90х28. Бронза.

Добро и зло
Бронза, гранит. 1990г. 57х35х25.

Пластика
Бронза, гранит. 2011г. 77x49x30

Танцовщица
Бронза. 2007г. 175х44х40.

Лев
Бронза, мрамор. 2012г. 51х67х35.

Леопард
Бронза, мрамор. 2012г. 67х66х42.

Ракушка
Бронза. 2011г. 93х27х20.

Волк
Бронза. 2013г. 95х30х63.

Крокодил
Бронза. 2012г. 45х55х70.

Торс ажурный
Бронза, мрамор. 2005г. 66х48х30.

Силуэт
Бронза, гранит. 2010г. 150х25х20.

Сон
2010г. 20*85*31. Бронза.

Юдифь
Бронза. 2012г. 106х45х28.

Обнаженная
Бронза. 2012г. 80х40х30.

Из серии "Схватка"
2009г. 66*90*28. Бронза

Английский бульдог
2007г.Бронза. 58х70х33.

Волна
Бронза. 2011г. 75х33х40.

Леда и лебедь
Бронза. 2009г. 110х63х50.

Похищение Европы
Бронза, мрамор. 2012г.Контакты