ru    en   
Скульптура » Силуэт

Силуэт

Бронза, гранит. 2010г. 150х25х20.

Похищение Европы
Бронза, мрамор. 2012г.

Волна
Бронза. 2011г. 75х33х40.

Волк
Бронза. 2013г. 95х30х63.

Сон
2010г. 20*85*31. Бронза.

Леда и лебедь
Бронза. 2009г. 110х63х50.

Пластика
Бронза, гранит. 2011г. 77x49x30

Из серии "Схватка"
2009г. 66*90*28. Бронза

Силуэт женщины
Бронза, гранит. 153х40х30. 2008г.

Крокодил
Бронза. 2012г. 45х55х70.

Грация
Бронза. 1992г. 162x26x28

Силуэт
Бронза, гранит. 2010г. 150х25х20.

Леопард
Бронза, мрамор. 2012г. 67х66х42.

Душа
Бронза,гранит. 2001г. 90х30х25.

Обнаженная
Бронза. 2012г. 80х40х30.

Танцовщица
Бронза. 2007г. 175х44х40.

Танец
Танец. Бронза, гранит. 1992г.

Английский бульдог
2007г.Бронза. 58х70х33.

Торс ажурный
Бронза, мрамор. 2005г. 66х48х30.

Юдифь
Бронза. 2012г. 106х45х28.

Ракушка
Бронза. 2011г. 93х27х20.

Лев
Бронза, мрамор. 2012г. 51х67х35.

Из серии "Схватка"
2009г. 66х90х28. Бронза.

Носорог
Бронза, мрамор. 2012г. 45х84х30.

Силуэт женщины
Бронза, гранит. 2008г. 153х40х30.

Метамарфоза
Бронза, гранит. 2011г. 63х53х30.

Эфиопия
Бронза, гранит. 2013г. 74x30x20

Из серии "Схватка"
Бронза. 2010г. 88х77х60.

Из серии "Схватка"
Бронза. 2010г. 33х77х40

Добро и зло
Бронза, гранит. 1990г. 57х35х25.

Охота на зайца
Бронза. 2003г. 66х76х38.Контакты