ru    en   
Скульптура » Торс ажурный

Торс ажурный

Бронза, мрамор. 2005г. 66х48х30.

Из серии "Схватка"
Бронза. 2010г. 88х77х60.

Метамарфоза
Бронза, гранит. 2011г. 63х53х30.

Сон
2010г. 20*85*31. Бронза.

Эфиопия
Бронза, гранит. 2013г. 74x30x20

Из серии "Схватка"
2009г. 66х90х28. Бронза.

Из серии "Схватка"
2009г. 66*90*28. Бронза

Танцовщица
Бронза. 2007г. 175х44х40.

Волк
Бронза. 2013г. 95х30х63.

Лев
Бронза, мрамор. 2012г. 51х67х35.

Охота на зайца
Бронза. 2003г. 66х76х38.

Юдифь
Бронза. 2012г. 106х45х28.

Волна
Бронза. 2011г. 75х33х40.

Силуэт женщины
Бронза, гранит. 2008г. 153х40х30.

Добро и зло
Бронза, гранит. 1990г. 57х35х25.

Английский бульдог
2007г.Бронза. 58х70х33.

Крокодил
Бронза. 2012г. 45х55х70.

Силуэт женщины
Бронза, гранит. 153х40х30. 2008г.

Пластика
Бронза, гранит. 2011г. 77x49x30

Похищение Европы
Бронза, мрамор. 2012г.

Торс ажурный
Бронза, мрамор. 2005г. 66х48х30.

Силуэт
Бронза, гранит. 2010г. 150х25х20.

Носорог
Бронза, мрамор. 2012г. 45х84х30.

Из серии "Схватка"
Бронза. 2010г. 33х77х40

Грация
Бронза. 1992г. 162x26x28

Обнаженная
Бронза. 2012г. 80х40х30.

Танец
Танец. Бронза, гранит. 1992г.

Душа
Бронза,гранит. 2001г. 90х30х25.

Леопард
Бронза, мрамор. 2012г. 67х66х42.

Ракушка
Бронза. 2011г. 93х27х20.

Леда и лебедь
Бронза. 2009г. 110х63х50.Контакты