ru    en   
Скульптура » Метамарфоза

Метамарфоза

Бронза, гранит. 2011г. 63х53х30.

Лев
Бронза, мрамор. 2012г. 51х67х35.

Силуэт женщины
Бронза, гранит. 153х40х30. 2008г.

Сон
2010г. 20*85*31. Бронза.

Танец
Танец. Бронза, гранит. 1992г.

Обнаженная
Бронза. 2012г. 80х40х30.

Силуэт
Бронза, гранит. 2010г. 150х25х20.

Эфиопия
Бронза, гранит. 2013г. 74x30x20

Силуэт женщины
Бронза, гранит. 2008г. 153х40х30.

Волна
Бронза. 2011г. 75х33х40.

Ракушка
Бронза. 2011г. 93х27х20.

Грация
Бронза. 1992г. 162x26x28

Похищение Европы
Бронза, мрамор. 2012г.

Пластика
Бронза, гранит. 2011г. 77x49x30

Душа
Бронза,гранит. 2001г. 90х30х25.

Крокодил
Бронза. 2012г. 45х55х70.

Охота на зайца
Бронза. 2003г. 66х76х38.

Метамарфоза
Бронза, гранит. 2011г. 63х53х30.

Юдифь
Бронза. 2012г. 106х45х28.

Добро и зло
Бронза, гранит. 1990г. 57х35х25.

Носорог
Бронза, мрамор. 2012г. 45х84х30.

Из серии "Схватка"
2009г. 66х90х28. Бронза.

Торс ажурный
Бронза, мрамор. 2005г. 66х48х30.

Леда и лебедь
Бронза. 2009г. 110х63х50.

Из серии "Схватка"
2009г. 66*90*28. Бронза

Танцовщица
Бронза. 2007г. 175х44х40.

Леопард
Бронза, мрамор. 2012г. 67х66х42.

Из серии "Схватка"
Бронза. 2010г. 33х77х40

Английский бульдог
2007г.Бронза. 58х70х33.

Волк
Бронза. 2013г. 95х30х63.

Из серии "Схватка"
Бронза. 2010г. 88х77х60.Контакты