ru    en   
Скульптура » Метамарфоза

Метамарфоза

Бронза, гранит. 2011г. 63х53х30.

Из серии "Схватка"
2009г. 66х90х28. Бронза.

Добро и зло
Бронза, гранит. 1990г. 57х35х25.

Метамарфоза
Бронза, гранит. 2011г. 63х53х30.

Юдифь
Бронза. 2012г. 106х45х28.

Из серии "Схватка"
2009г. 66*90*28. Бронза

Силуэт женщины
Бронза, гранит. 2008г. 153х40х30.

Крокодил
Бронза. 2012г. 45х55х70.

Силуэт женщины
Бронза, гранит. 153х40х30. 2008г.

Танцовщица
Бронза. 2007г. 175х44х40.

Ракушка
Бронза. 2011г. 93х27х20.

Леопард
Бронза, мрамор. 2012г. 67х66х42.

Охота на зайца
Бронза. 2003г. 66х76х38.

Торс ажурный
Бронза, мрамор. 2005г. 66х48х30.

Из серии "Схватка"
Бронза. 2010г. 33х77х40

Душа
Бронза,гранит. 2001г. 90х30х25.

Танец
Танец. Бронза, гранит. 1992г.

Эфиопия
Бронза, гранит. 2013г. 74x30x20

Волк
Бронза. 2013г. 95х30х63.

Силуэт
Бронза, гранит. 2010г. 150х25х20.

Волна
Бронза. 2011г. 75х33х40.

Леда и лебедь
Бронза. 2009г. 110х63х50.

Обнаженная
Бронза. 2012г. 80х40х30.

Грация
Бронза. 1992г. 162x26x28

Лев
Бронза, мрамор. 2012г. 51х67х35.

Похищение Европы
Бронза, мрамор. 2012г.

Английский бульдог
2007г.Бронза. 58х70х33.

Из серии "Схватка"
Бронза. 2010г. 88х77х60.

Пластика
Бронза, гранит. 2011г. 77x49x30

Сон
2010г. 20*85*31. Бронза.

Носорог
Бронза, мрамор. 2012г. 45х84х30.Контакты