ru    en   
Скульптура » Метамарфоза

Метамарфоза

Бронза, гранит. 2011г. 63х53х30.

Охота на зайца
Бронза. 2003г. 66х76х38.

Грация
Бронза. 1992г. 162x26x28

Из серии "Схватка"
2009г. 66*90*28. Бронза

Юдифь
Бронза. 2012г. 106х45х28.

Леопард
Бронза, мрамор. 2012г. 67х66х42.

Волна
Бронза. 2011г. 75х33х40.

Обнаженная
Бронза. 2012г. 80х40х30.

Ракушка
Бронза. 2011г. 93х27х20.

Крокодил
Бронза. 2012г. 45х55х70.

Силуэт женщины
Бронза, гранит. 2008г. 153х40х30.

Метамарфоза
Бронза, гранит. 2011г. 63х53х30.

Танцовщица
Бронза. 2007г. 175х44х40.

Сон
2010г. 20*85*31. Бронза.

Добро и зло
Бронза, гранит. 1990г. 57х35х25.

Силуэт
Бронза, гранит. 2010г. 150х25х20.

Носорог
Бронза, мрамор. 2012г. 45х84х30.

Леда и лебедь
Бронза. 2009г. 110х63х50.

Эфиопия
Бронза, гранит. 2013г. 74x30x20

Силуэт женщины
Бронза, гранит. 153х40х30. 2008г.

Из серии "Схватка"
2009г. 66х90х28. Бронза.

Танец
Танец. Бронза, гранит. 1992г.

Торс ажурный
Бронза, мрамор. 2005г. 66х48х30.

Волк
Бронза. 2013г. 95х30х63.

Английский бульдог
2007г.Бронза. 58х70х33.

Душа
Бронза,гранит. 2001г. 90х30х25.

Из серии "Схватка"
Бронза. 2010г. 88х77х60.

Из серии "Схватка"
Бронза. 2010г. 33х77х40

Похищение Европы
Бронза, мрамор. 2012г.

Пластика
Бронза, гранит. 2011г. 77x49x30

Лев
Бронза, мрамор. 2012г. 51х67х35.Контакты