ru    en   
Скульптура » Ракушка

Ракушка

Бронза. 2011г. 93х27х20.

Крокодил
Бронза. 2012г. 45х55х70.

Грация
Бронза. 1992г. 162x26x28

Сон
2010г. 20*85*31. Бронза.

Ракушка
Бронза. 2011г. 93х27х20.

Добро и зло
Бронза, гранит. 1990г. 57х35х25.

Из серии "Схватка"
Бронза. 2010г. 33х77х40

Юдифь
Бронза. 2012г. 106х45х28.

Силуэт женщины
Бронза, гранит. 153х40х30. 2008г.

Леопард
Бронза, мрамор. 2012г. 67х66х42.

Похищение Европы
Бронза, мрамор. 2012г.

Метамарфоза
Бронза, гранит. 2011г. 63х53х30.

Обнаженная
Бронза. 2012г. 80х40х30.

Танец
Танец. Бронза, гранит. 1992г.

Носорог
Бронза, мрамор. 2012г. 45х84х30.

Силуэт
Бронза, гранит. 2010г. 150х25х20.

Английский бульдог
2007г.Бронза. 58х70х33.

Силуэт женщины
Бронза, гранит. 2008г. 153х40х30.

Волна
Бронза. 2011г. 75х33х40.

Танцовщица
Бронза. 2007г. 175х44х40.

Торс ажурный
Бронза, мрамор. 2005г. 66х48х30.

Из серии "Схватка"
2009г. 66*90*28. Бронза

Пластика
Бронза, гранит. 2011г. 77x49x30

Из серии "Схватка"
Бронза. 2010г. 88х77х60.

Душа
Бронза,гранит. 2001г. 90х30х25.

Лев
Бронза, мрамор. 2012г. 51х67х35.

Охота на зайца
Бронза. 2003г. 66х76х38.

Эфиопия
Бронза, гранит. 2013г. 74x30x20

Волк
Бронза. 2013г. 95х30х63.

Леда и лебедь
Бронза. 2009г. 110х63х50.

Из серии "Схватка"
2009г. 66х90х28. Бронза.Контакты