ru    en   
Скульптура » Ракушка

Ракушка

Бронза. 2011г. 93х27х20.

Обнаженная
Бронза. 2012г. 80х40х30.

Волна
Бронза. 2011г. 75х33х40.

Английский бульдог
2007г.Бронза. 58х70х33.

Похищение Европы
Бронза, мрамор. 2012г.

Добро и зло
Бронза, гранит. 1990г. 57х35х25.

Танец
Танец. Бронза, гранит. 1992г.

Крокодил
Бронза. 2012г. 45х55х70.

Ракушка
Бронза. 2011г. 93х27х20.

Танцовщица
Бронза. 2007г. 175х44х40.

Силуэт женщины
Бронза, гранит. 153х40х30. 2008г.

Носорог
Бронза, мрамор. 2012г. 45х84х30.

Эфиопия
Бронза, гранит. 2013г. 74x30x20

Метамарфоза
Бронза, гранит. 2011г. 63х53х30.

Силуэт женщины
Бронза, гранит. 2008г. 153х40х30.

Леопард
Бронза, мрамор. 2012г. 67х66х42.

Душа
Бронза,гранит. 2001г. 90х30х25.

Юдифь
Бронза. 2012г. 106х45х28.

Торс ажурный
Бронза, мрамор. 2005г. 66х48х30.

Из серии "Схватка"
Бронза. 2010г. 33х77х40

Леда и лебедь
Бронза. 2009г. 110х63х50.

Сон
2010г. 20*85*31. Бронза.

Пластика
Бронза, гранит. 2011г. 77x49x30

Лев
Бронза, мрамор. 2012г. 51х67х35.

Из серии "Схватка"
2009г. 66х90х28. Бронза.

Из серии "Схватка"
Бронза. 2010г. 88х77х60.

Охота на зайца
Бронза. 2003г. 66х76х38.

Силуэт
Бронза, гранит. 2010г. 150х25х20.

Грация
Бронза. 1992г. 162x26x28

Волк
Бронза. 2013г. 95х30х63.

Из серии "Схватка"
2009г. 66*90*28. БронзаКонтакты