ru    en   
Скульптура » Ракушка

Ракушка

Бронза. 2011г. 93х27х20.

Душа
Бронза,гранит. 2001г. 90х30х25.

Крокодил
Бронза. 2012г. 45х55х70.

Силуэт женщины
Бронза, гранит. 2008г. 153х40х30.

Юдифь
Бронза. 2012г. 106х45х28.

Из серии "Схватка"
Бронза. 2010г. 33х77х40

Лев
Бронза, мрамор. 2012г. 51х67х35.

Эфиопия
Бронза, гранит. 2013г. 74x30x20

Из серии "Схватка"
2009г. 66*90*28. Бронза

Ракушка
Бронза. 2011г. 93х27х20.

Похищение Европы
Бронза, мрамор. 2012г.

Сон
2010г. 20*85*31. Бронза.

Леопард
Бронза, мрамор. 2012г. 67х66х42.

Из серии "Схватка"
Бронза. 2010г. 88х77х60.

Грация
Бронза. 1992г. 162x26x28

Обнаженная
Бронза. 2012г. 80х40х30.

Леда и лебедь
Бронза. 2009г. 110х63х50.

Танец
Танец. Бронза, гранит. 1992г.

Волк
Бронза. 2013г. 95х30х63.

Танцовщица
Бронза. 2007г. 175х44х40.

Добро и зло
Бронза, гранит. 1990г. 57х35х25.

Английский бульдог
2007г.Бронза. 58х70х33.

Из серии "Схватка"
2009г. 66х90х28. Бронза.

Торс ажурный
Бронза, мрамор. 2005г. 66х48х30.

Волна
Бронза. 2011г. 75х33х40.

Силуэт женщины
Бронза, гранит. 153х40х30. 2008г.

Охота на зайца
Бронза. 2003г. 66х76х38.

Метамарфоза
Бронза, гранит. 2011г. 63х53х30.

Силуэт
Бронза, гранит. 2010г. 150х25х20.

Пластика
Бронза, гранит. 2011г. 77x49x30

Носорог
Бронза, мрамор. 2012г. 45х84х30.Контакты