ru    en   
Скульптура » Из серии "Схватка"

Из серии "Схватка"

Бронза. 2010г. 33х77х40

Английский бульдог
2007г.Бронза. 58х70х33.

Танец
Танец. Бронза, гранит. 1992г.

Охота на зайца
Бронза. 2003г. 66х76х38.

Танцовщица
Бронза. 2007г. 175х44х40.

Похищение Европы
Бронза, мрамор. 2012г.

Метамарфоза
Бронза, гранит. 2011г. 63х53х30.

Леопард
Бронза, мрамор. 2012г. 67х66х42.

Ракушка
Бронза. 2011г. 93х27х20.

Эфиопия
Бронза, гранит. 2013г. 74x30x20

Силуэт женщины
Бронза, гранит. 2008г. 153х40х30.

Из серии "Схватка"
Бронза. 2010г. 33х77х40

Юдифь
Бронза. 2012г. 106х45х28.

Грация
Бронза. 1992г. 162x26x28

Пластика
Бронза, гранит. 2011г. 77x49x30

Из серии "Схватка"
2009г. 66*90*28. Бронза

Силуэт женщины
Бронза, гранит. 153х40х30. 2008г.

Обнаженная
Бронза. 2012г. 80х40х30.

Сон
2010г. 20*85*31. Бронза.

Носорог
Бронза, мрамор. 2012г. 45х84х30.

Волк
Бронза. 2013г. 95х30х63.

Волна
Бронза. 2011г. 75х33х40.

Силуэт
Бронза, гранит. 2010г. 150х25х20.

Крокодил
Бронза. 2012г. 45х55х70.

Лев
Бронза, мрамор. 2012г. 51х67х35.

Добро и зло
Бронза, гранит. 1990г. 57х35х25.

Душа
Бронза,гранит. 2001г. 90х30х25.

Леда и лебедь
Бронза. 2009г. 110х63х50.

Торс ажурный
Бронза, мрамор. 2005г. 66х48х30.

Из серии "Схватка"
2009г. 66х90х28. Бронза.

Из серии "Схватка"
Бронза. 2010г. 88х77х60.Контакты