ru    en   
Скульптура » Из серии "Схватка"

Из серии "Схватка"

Бронза. 2010г. 33х77х40

Эфиопия
Бронза, гранит. 2013г. 74x30x20

Добро и зло
Бронза, гранит. 1990г. 57х35х25.

Из серии "Схватка"
Бронза. 2010г. 88х77х60.

Торс ажурный
Бронза, мрамор. 2005г. 66х48х30.

Из серии "Схватка"
Бронза. 2010г. 33х77х40

Танец
Танец. Бронза, гранит. 1992г.

Охота на зайца
Бронза. 2003г. 66х76х38.

Силуэт женщины
Бронза, гранит. 153х40х30. 2008г.

Похищение Европы
Бронза, мрамор. 2012г.

Леопард
Бронза, мрамор. 2012г. 67х66х42.

Леда и лебедь
Бронза. 2009г. 110х63х50.

Крокодил
Бронза. 2012г. 45х55х70.

Английский бульдог
2007г.Бронза. 58х70х33.

Волк
Бронза. 2013г. 95х30х63.

Из серии "Схватка"
2009г. 66*90*28. Бронза

Ракушка
Бронза. 2011г. 93х27х20.

Пластика
Бронза, гранит. 2011г. 77x49x30

Из серии "Схватка"
2009г. 66х90х28. Бронза.

Лев
Бронза, мрамор. 2012г. 51х67х35.

Обнаженная
Бронза. 2012г. 80х40х30.

Носорог
Бронза, мрамор. 2012г. 45х84х30.

Метамарфоза
Бронза, гранит. 2011г. 63х53х30.

Сон
2010г. 20*85*31. Бронза.

Танцовщица
Бронза. 2007г. 175х44х40.

Силуэт
Бронза, гранит. 2010г. 150х25х20.

Юдифь
Бронза. 2012г. 106х45х28.

Волна
Бронза. 2011г. 75х33х40.

Душа
Бронза,гранит. 2001г. 90х30х25.

Грация
Бронза. 1992г. 162x26x28

Силуэт женщины
Бронза, гранит. 2008г. 153х40х30.Контакты