ru    en   
Скульптура » Леопард

Леопард

Бронза, мрамор. 2012г. 67х66х42.

Обнаженная
Бронза. 2012г. 80х40х30.

Леда и лебедь
Бронза. 2009г. 110х63х50.

Леопард
Бронза, мрамор. 2012г. 67х66х42.

Сон
2010г. 20*85*31. Бронза.

Носорог
Бронза, мрамор. 2012г. 45х84х30.

Охота на зайца
Бронза. 2003г. 66х76х38.

Танец
Танец. Бронза, гранит. 1992г.

Из серии "Схватка"
Бронза. 2010г. 33х77х40

Пластика
Бронза, гранит. 2011г. 77x49x30

Волк
Бронза. 2013г. 95х30х63.

Душа
Бронза,гранит. 2001г. 90х30х25.

Из серии "Схватка"
2009г. 66*90*28. Бронза

Метамарфоза
Бронза, гранит. 2011г. 63х53х30.

Силуэт женщины
Бронза, гранит. 2008г. 153х40х30.

Силуэт
Бронза, гранит. 2010г. 150х25х20.

Из серии "Схватка"
2009г. 66х90х28. Бронза.

Торс ажурный
Бронза, мрамор. 2005г. 66х48х30.

Танцовщица
Бронза. 2007г. 175х44х40.

Ракушка
Бронза. 2011г. 93х27х20.

Похищение Европы
Бронза, мрамор. 2012г.

Волна
Бронза. 2011г. 75х33х40.

Из серии "Схватка"
Бронза. 2010г. 88х77х60.

Лев
Бронза, мрамор. 2012г. 51х67х35.

Юдифь
Бронза. 2012г. 106х45х28.

Эфиопия
Бронза, гранит. 2013г. 74x30x20

Грация
Бронза. 1992г. 162x26x28

Добро и зло
Бронза, гранит. 1990г. 57х35х25.

Силуэт женщины
Бронза, гранит. 153х40х30. 2008г.

Английский бульдог
2007г.Бронза. 58х70х33.

Крокодил
Бронза. 2012г. 45х55х70.Контакты