ru    en   
Скульптура » Леопард

Леопард

Бронза, мрамор. 2012г. 67х66х42.

Юдифь
Бронза. 2012г. 106х45х28.

Грация
Бронза. 1992г. 162x26x28

Лев
Бронза, мрамор. 2012г. 51х67х35.

Танец
Танец. Бронза, гранит. 1992г.

Эфиопия
Бронза, гранит. 2013г. 74x30x20

Похищение Европы
Бронза, мрамор. 2012г.

Силуэт
Бронза, гранит. 2010г. 150х25х20.

Волна
Бронза. 2011г. 75х33х40.

Крокодил
Бронза. 2012г. 45х55х70.

Силуэт женщины
Бронза, гранит. 153х40х30. 2008г.

Торс ажурный
Бронза, мрамор. 2005г. 66х48х30.

Силуэт женщины
Бронза, гранит. 2008г. 153х40х30.

Обнаженная
Бронза. 2012г. 80х40х30.

Пластика
Бронза, гранит. 2011г. 77x49x30

Танцовщица
Бронза. 2007г. 175х44х40.

Из серии "Схватка"
2009г. 66х90х28. Бронза.

Охота на зайца
Бронза. 2003г. 66х76х38.

Волк
Бронза. 2013г. 95х30х63.

Из серии "Схватка"
Бронза. 2010г. 88х77х60.

Леда и лебедь
Бронза. 2009г. 110х63х50.

Леопард
Бронза, мрамор. 2012г. 67х66х42.

Носорог
Бронза, мрамор. 2012г. 45х84х30.

Метамарфоза
Бронза, гранит. 2011г. 63х53х30.

Сон
2010г. 20*85*31. Бронза.

Душа
Бронза,гранит. 2001г. 90х30х25.

Из серии "Схватка"
2009г. 66*90*28. Бронза

Английский бульдог
2007г.Бронза. 58х70х33.

Добро и зло
Бронза, гранит. 1990г. 57х35х25.

Ракушка
Бронза. 2011г. 93х27х20.

Из серии "Схватка"
Бронза. 2010г. 33х77х40Контакты