ru    en   
Скульптура » Крокодил

Крокодил

Бронза. 2012г. 45х55х70.

Ракушка
Бронза. 2011г. 93х27х20.

Юдифь
Бронза. 2012г. 106х45х28.

Сон
2010г. 20*85*31. Бронза.

Танцовщица
Бронза. 2007г. 175х44х40.

Леда и лебедь
Бронза. 2009г. 110х63х50.

Охота на зайца
Бронза. 2003г. 66х76х38.

Добро и зло
Бронза, гранит. 1990г. 57х35х25.

Крокодил
Бронза. 2012г. 45х55х70.

Душа
Бронза,гранит. 2001г. 90х30х25.

Леопард
Бронза, мрамор. 2012г. 67х66х42.

Похищение Европы
Бронза, мрамор. 2012г.

Торс ажурный
Бронза, мрамор. 2005г. 66х48х30.

Из серии "Схватка"
2009г. 66*90*28. Бронза

Обнаженная
Бронза. 2012г. 80х40х30.

Эфиопия
Бронза, гранит. 2013г. 74x30x20

Пластика
Бронза, гранит. 2011г. 77x49x30

Волк
Бронза. 2013г. 95х30х63.

Грация
Бронза. 1992г. 162x26x28

Волна
Бронза. 2011г. 75х33х40.

Силуэт женщины
Бронза, гранит. 2008г. 153х40х30.

Из серии "Схватка"
Бронза. 2010г. 33х77х40

Лев
Бронза, мрамор. 2012г. 51х67х35.

Английский бульдог
2007г.Бронза. 58х70х33.

Из серии "Схватка"
Бронза. 2010г. 88х77х60.

Силуэт женщины
Бронза, гранит. 153х40х30. 2008г.

Из серии "Схватка"
2009г. 66х90х28. Бронза.

Метамарфоза
Бронза, гранит. 2011г. 63х53х30.

Танец
Танец. Бронза, гранит. 1992г.

Силуэт
Бронза, гранит. 2010г. 150х25х20.

Носорог
Бронза, мрамор. 2012г. 45х84х30.Контакты