ru    en   
Скульптура » Крокодил

Крокодил

Бронза. 2012г. 45х55х70.

Крокодил
Бронза. 2012г. 45х55х70.

Эфиопия
Бронза, гранит. 2013г. 74x30x20

Охота на зайца
Бронза. 2003г. 66х76х38.

Из серии "Схватка"
Бронза. 2010г. 33х77х40

Юдифь
Бронза. 2012г. 106х45х28.

Носорог
Бронза, мрамор. 2012г. 45х84х30.

Силуэт женщины
Бронза, гранит. 2008г. 153х40х30.

Обнаженная
Бронза. 2012г. 80х40х30.

Грация
Бронза. 1992г. 162x26x28

Торс ажурный
Бронза, мрамор. 2005г. 66х48х30.

Душа
Бронза,гранит. 2001г. 90х30х25.

Английский бульдог
2007г.Бронза. 58х70х33.

Волна
Бронза. 2011г. 75х33х40.

Добро и зло
Бронза, гранит. 1990г. 57х35х25.

Пластика
Бронза, гранит. 2011г. 77x49x30

Танец
Танец. Бронза, гранит. 1992г.

Из серии "Схватка"
Бронза. 2010г. 88х77х60.

Сон
2010г. 20*85*31. Бронза.

Силуэт
Бронза, гранит. 2010г. 150х25х20.

Из серии "Схватка"
2009г. 66х90х28. Бронза.

Танцовщица
Бронза. 2007г. 175х44х40.

Похищение Европы
Бронза, мрамор. 2012г.

Из серии "Схватка"
2009г. 66*90*28. Бронза

Метамарфоза
Бронза, гранит. 2011г. 63х53х30.

Леопард
Бронза, мрамор. 2012г. 67х66х42.

Волк
Бронза. 2013г. 95х30х63.

Силуэт женщины
Бронза, гранит. 153х40х30. 2008г.

Леда и лебедь
Бронза. 2009г. 110х63х50.

Лев
Бронза, мрамор. 2012г. 51х67х35.

Ракушка
Бронза. 2011г. 93х27х20.Контакты