ru    en   
Скульптура » Крокодил

Крокодил

Бронза. 2012г. 45х55х70.

Танцовщица
Бронза. 2007г. 175х44х40.

Леопард
Бронза, мрамор. 2012г. 67х66х42.

Душа
Бронза,гранит. 2001г. 90х30х25.

Леда и лебедь
Бронза. 2009г. 110х63х50.

Из серии "Схватка"
Бронза. 2010г. 88х77х60.

Танец
Танец. Бронза, гранит. 1992г.

Юдифь
Бронза. 2012г. 106х45х28.

Крокодил
Бронза. 2012г. 45х55х70.

Силуэт
Бронза, гранит. 2010г. 150х25х20.

Ракушка
Бронза. 2011г. 93х27х20.

Обнаженная
Бронза. 2012г. 80х40х30.

Эфиопия
Бронза, гранит. 2013г. 74x30x20

Грация
Бронза. 1992г. 162x26x28

Из серии "Схватка"
2009г. 66*90*28. Бронза

Пластика
Бронза, гранит. 2011г. 77x49x30

Сон
2010г. 20*85*31. Бронза.

Английский бульдог
2007г.Бронза. 58х70х33.

Волк
Бронза. 2013г. 95х30х63.

Добро и зло
Бронза, гранит. 1990г. 57х35х25.

Из серии "Схватка"
2009г. 66х90х28. Бронза.

Лев
Бронза, мрамор. 2012г. 51х67х35.

Силуэт женщины
Бронза, гранит. 2008г. 153х40х30.

Метамарфоза
Бронза, гранит. 2011г. 63х53х30.

Охота на зайца
Бронза. 2003г. 66х76х38.

Носорог
Бронза, мрамор. 2012г. 45х84х30.

Волна
Бронза. 2011г. 75х33х40.

Похищение Европы
Бронза, мрамор. 2012г.

Торс ажурный
Бронза, мрамор. 2005г. 66х48х30.

Силуэт женщины
Бронза, гранит. 153х40х30. 2008г.

Из серии "Схватка"
Бронза. 2010г. 33х77х40Контакты