ru    en   
Скульптура » Крокодил

Крокодил

Бронза. 2012г. 45х55х70.

Крокодил
Бронза. 2012г. 45х55х70.

Из серии "Схватка"
Бронза. 2010г. 33х77х40

Душа
Бронза,гранит. 2001г. 90х30х25.

Танцовщица
Бронза. 2007г. 175х44х40.

Волна
Бронза. 2011г. 75х33х40.

Сон
2010г. 20*85*31. Бронза.

Леопард
Бронза, мрамор. 2012г. 67х66х42.

Силуэт женщины
Бронза, гранит. 153х40х30. 2008г.

Леда и лебедь
Бронза. 2009г. 110х63х50.

Из серии "Схватка"
2009г. 66*90*28. Бронза

Охота на зайца
Бронза. 2003г. 66х76х38.

Лев
Бронза, мрамор. 2012г. 51х67х35.

Из серии "Схватка"
Бронза. 2010г. 88х77х60.

Английский бульдог
2007г.Бронза. 58х70х33.

Из серии "Схватка"
2009г. 66х90х28. Бронза.

Силуэт женщины
Бронза, гранит. 2008г. 153х40х30.

Пластика
Бронза, гранит. 2011г. 77x49x30

Обнаженная
Бронза. 2012г. 80х40х30.

Силуэт
Бронза, гранит. 2010г. 150х25х20.

Метамарфоза
Бронза, гранит. 2011г. 63х53х30.

Юдифь
Бронза. 2012г. 106х45х28.

Волк
Бронза. 2013г. 95х30х63.

Эфиопия
Бронза, гранит. 2013г. 74x30x20

Похищение Европы
Бронза, мрамор. 2012г.

Торс ажурный
Бронза, мрамор. 2005г. 66х48х30.

Добро и зло
Бронза, гранит. 1990г. 57х35х25.

Грация
Бронза. 1992г. 162x26x28

Танец
Танец. Бронза, гранит. 1992г.

Ракушка
Бронза. 2011г. 93х27х20.

Носорог
Бронза, мрамор. 2012г. 45х84х30.Контакты