ru    en   
Скульптура » Носорог

Носорог

Бронза, мрамор. 2012г. 45х84х30.

Из серии "Схватка"
Бронза. 2010г. 88х77х60.

Торс ажурный
Бронза, мрамор. 2005г. 66х48х30.

Крокодил
Бронза. 2012г. 45х55х70.

Обнаженная
Бронза. 2012г. 80х40х30.

Леда и лебедь
Бронза. 2009г. 110х63х50.

Лев
Бронза, мрамор. 2012г. 51х67х35.

Волна
Бронза. 2011г. 75х33х40.

Из серии "Схватка"
2009г. 66х90х28. Бронза.

Волк
Бронза. 2013г. 95х30х63.

Носорог
Бронза, мрамор. 2012г. 45х84х30.

Пластика
Бронза, гранит. 2011г. 77x49x30

Леопард
Бронза, мрамор. 2012г. 67х66х42.

Английский бульдог
2007г.Бронза. 58х70х33.

Танец
Танец. Бронза, гранит. 1992г.

Сон
2010г. 20*85*31. Бронза.

Из серии "Схватка"
Бронза. 2010г. 33х77х40

Силуэт женщины
Бронза, гранит. 2008г. 153х40х30.

Метамарфоза
Бронза, гранит. 2011г. 63х53х30.

Грация
Бронза. 1992г. 162x26x28

Добро и зло
Бронза, гранит. 1990г. 57х35х25.

Ракушка
Бронза. 2011г. 93х27х20.

Силуэт
Бронза, гранит. 2010г. 150х25х20.

Из серии "Схватка"
2009г. 66*90*28. Бронза

Танцовщица
Бронза. 2007г. 175х44х40.

Юдифь
Бронза. 2012г. 106х45х28.

Силуэт женщины
Бронза, гранит. 153х40х30. 2008г.

Охота на зайца
Бронза. 2003г. 66х76х38.

Похищение Европы
Бронза, мрамор. 2012г.

Эфиопия
Бронза, гранит. 2013г. 74x30x20

Душа
Бронза,гранит. 2001г. 90х30х25.Контакты