ru    en   
Скульптура » Носорог

Носорог

Бронза, мрамор. 2012г. 45х84х30.

Силуэт женщины
Бронза, гранит. 153х40х30. 2008г.

Обнаженная
Бронза. 2012г. 80х40х30.

Сон
2010г. 20*85*31. Бронза.

Похищение Европы
Бронза, мрамор. 2012г.

Добро и зло
Бронза, гранит. 1990г. 57х35х25.

Английский бульдог
2007г.Бронза. 58х70х33.

Пластика
Бронза, гранит. 2011г. 77x49x30

Танец
Танец. Бронза, гранит. 1992г.

Метамарфоза
Бронза, гранит. 2011г. 63х53х30.

Танцовщица
Бронза. 2007г. 175х44х40.

Силуэт женщины
Бронза, гранит. 2008г. 153х40х30.

Из серии "Схватка"
2009г. 66х90х28. Бронза.

Волна
Бронза. 2011г. 75х33х40.

Торс ажурный
Бронза, мрамор. 2005г. 66х48х30.

Юдифь
Бронза. 2012г. 106х45х28.

Лев
Бронза, мрамор. 2012г. 51х67х35.

Из серии "Схватка"
2009г. 66*90*28. Бронза

Носорог
Бронза, мрамор. 2012г. 45х84х30.

Из серии "Схватка"
Бронза. 2010г. 33х77х40

Ракушка
Бронза. 2011г. 93х27х20.

Охота на зайца
Бронза. 2003г. 66х76х38.

Крокодил
Бронза. 2012г. 45х55х70.

Из серии "Схватка"
Бронза. 2010г. 88х77х60.

Силуэт
Бронза, гранит. 2010г. 150х25х20.

Грация
Бронза. 1992г. 162x26x28

Волк
Бронза. 2013г. 95х30х63.

Леда и лебедь
Бронза. 2009г. 110х63х50.

Эфиопия
Бронза, гранит. 2013г. 74x30x20

Душа
Бронза,гранит. 2001г. 90х30х25.

Леопард
Бронза, мрамор. 2012г. 67х66х42.Контакты