ru    en   

Лев

Бронза, мрамор. 2012г. 51х67х35.

Леопард
Бронза, мрамор. 2012г. 67х66х42.

Метамарфоза
Бронза, гранит. 2011г. 63х53х30.

Ракушка
Бронза. 2011г. 93х27х20.

Из серии "Схватка"
2009г. 66х90х28. Бронза.

Силуэт
Бронза, гранит. 2010г. 150х25х20.

Танцовщица
Бронза. 2007г. 175х44х40.

Крокодил
Бронза. 2012г. 45х55х70.

Юдифь
Бронза. 2012г. 106х45х28.

Носорог
Бронза, мрамор. 2012г. 45х84х30.

Волна
Бронза. 2011г. 75х33х40.

Лев
Бронза, мрамор. 2012г. 51х67х35.

Эфиопия
Бронза, гранит. 2013г. 74x30x20

Обнаженная
Бронза. 2012г. 80х40х30.

Из серии "Схватка"
2009г. 66*90*28. Бронза

Леда и лебедь
Бронза. 2009г. 110х63х50.

Силуэт женщины
Бронза, гранит. 2008г. 153х40х30.

Волк
Бронза. 2013г. 95х30х63.

Похищение Европы
Бронза, мрамор. 2012г.

Сон
2010г. 20*85*31. Бронза.

Пластика
Бронза, гранит. 2011г. 77x49x30

Охота на зайца
Бронза. 2003г. 66х76х38.

Из серии "Схватка"
Бронза. 2010г. 88х77х60.

Английский бульдог
2007г.Бронза. 58х70х33.

Душа
Бронза,гранит. 2001г. 90х30х25.

Торс ажурный
Бронза, мрамор. 2005г. 66х48х30.

Танец
Танец. Бронза, гранит. 1992г.

Добро и зло
Бронза, гранит. 1990г. 57х35х25.

Грация
Бронза. 1992г. 162x26x28

Из серии "Схватка"
Бронза. 2010г. 33х77х40

Силуэт женщины
Бронза, гранит. 153х40х30. 2008г.Контакты