ru    en   

Лев

Бронза, мрамор. 2012г. 51х67х35.

Эфиопия
Бронза, гранит. 2013г. 74x30x20

Из серии "Схватка"
2009г. 66х90х28. Бронза.

Пластика
Бронза, гранит. 2011г. 77x49x30

Носорог
Бронза, мрамор. 2012г. 45х84х30.

Торс ажурный
Бронза, мрамор. 2005г. 66х48х30.

Метамарфоза
Бронза, гранит. 2011г. 63х53х30.

Леопард
Бронза, мрамор. 2012г. 67х66х42.

Обнаженная
Бронза. 2012г. 80х40х30.

Лев
Бронза, мрамор. 2012г. 51х67х35.

Волк
Бронза. 2013г. 95х30х63.

Силуэт женщины
Бронза, гранит. 153х40х30. 2008г.

Леда и лебедь
Бронза. 2009г. 110х63х50.

Похищение Европы
Бронза, мрамор. 2012г.

Волна
Бронза. 2011г. 75х33х40.

Из серии "Схватка"
2009г. 66*90*28. Бронза

Грация
Бронза. 1992г. 162x26x28

Сон
2010г. 20*85*31. Бронза.

Танец
Танец. Бронза, гранит. 1992г.

Силуэт
Бронза, гранит. 2010г. 150х25х20.

Юдифь
Бронза. 2012г. 106х45х28.

Силуэт женщины
Бронза, гранит. 2008г. 153х40х30.

Из серии "Схватка"
Бронза. 2010г. 33х77х40

Из серии "Схватка"
Бронза. 2010г. 88х77х60.

Танцовщица
Бронза. 2007г. 175х44х40.

Ракушка
Бронза. 2011г. 93х27х20.

Душа
Бронза,гранит. 2001г. 90х30х25.

Крокодил
Бронза. 2012г. 45х55х70.

Английский бульдог
2007г.Бронза. 58х70х33.

Добро и зло
Бронза, гранит. 1990г. 57х35х25.

Охота на зайца
Бронза. 2003г. 66х76х38.Контакты