ru    en   

Лев

Бронза, мрамор. 2012г. 51х67х35.

Лев
Бронза, мрамор. 2012г. 51х67х35.

Пластика
Бронза, гранит. 2011г. 77x49x30

Леда и лебедь
Бронза. 2009г. 110х63х50.

Похищение Европы
Бронза, мрамор. 2012г.

Английский бульдог
2007г.Бронза. 58х70х33.

Метамарфоза
Бронза, гранит. 2011г. 63х53х30.

Волк
Бронза. 2013г. 95х30х63.

Добро и зло
Бронза, гранит. 1990г. 57х35х25.

Из серии "Схватка"
Бронза. 2010г. 33х77х40

Носорог
Бронза, мрамор. 2012г. 45х84х30.

Леопард
Бронза, мрамор. 2012г. 67х66х42.

Душа
Бронза,гранит. 2001г. 90х30х25.

Силуэт женщины
Бронза, гранит. 153х40х30. 2008г.

Обнаженная
Бронза. 2012г. 80х40х30.

Эфиопия
Бронза, гранит. 2013г. 74x30x20

Танец
Танец. Бронза, гранит. 1992г.

Волна
Бронза. 2011г. 75х33х40.

Ракушка
Бронза. 2011г. 93х27х20.

Силуэт женщины
Бронза, гранит. 2008г. 153х40х30.

Из серии "Схватка"
2009г. 66*90*28. Бронза

Из серии "Схватка"
2009г. 66х90х28. Бронза.

Охота на зайца
Бронза. 2003г. 66х76х38.

Юдифь
Бронза. 2012г. 106х45х28.

Грация
Бронза. 1992г. 162x26x28

Крокодил
Бронза. 2012г. 45х55х70.

Торс ажурный
Бронза, мрамор. 2005г. 66х48х30.

Сон
2010г. 20*85*31. Бронза.

Танцовщица
Бронза. 2007г. 175х44х40.

Из серии "Схватка"
Бронза. 2010г. 88х77х60.

Силуэт
Бронза, гранит. 2010г. 150х25х20.Контакты