ru    en   
Скульптура » Из серии "Схватка"

Из серии "Схватка"

Бронза. 2010г. 88х77х60.

Носорог
Бронза, мрамор. 2012г. 45х84х30.

Леда и лебедь
Бронза. 2009г. 110х63х50.

Леопард
Бронза, мрамор. 2012г. 67х66х42.

Охота на зайца
Бронза. 2003г. 66х76х38.

Волк
Бронза. 2013г. 95х30х63.

Эфиопия
Бронза, гранит. 2013г. 74x30x20

Танцовщица
Бронза. 2007г. 175х44х40.

Силуэт женщины
Бронза, гранит. 2008г. 153х40х30.

Силуэт женщины
Бронза, гранит. 153х40х30. 2008г.

Добро и зло
Бронза, гранит. 1990г. 57х35х25.

Из серии "Схватка"
Бронза. 2010г. 88х77х60.

Крокодил
Бронза. 2012г. 45х55х70.

Из серии "Схватка"
2009г. 66х90х28. Бронза.

Танец
Танец. Бронза, гранит. 1992г.

Английский бульдог
2007г.Бронза. 58х70х33.

Торс ажурный
Бронза, мрамор. 2005г. 66х48х30.

Волна
Бронза. 2011г. 75х33х40.

Юдифь
Бронза. 2012г. 106х45х28.

Силуэт
Бронза, гранит. 2010г. 150х25х20.

Сон
2010г. 20*85*31. Бронза.

Душа
Бронза,гранит. 2001г. 90х30х25.

Из серии "Схватка"
Бронза. 2010г. 33х77х40

Пластика
Бронза, гранит. 2011г. 77x49x30

Из серии "Схватка"
2009г. 66*90*28. Бронза

Лев
Бронза, мрамор. 2012г. 51х67х35.

Метамарфоза
Бронза, гранит. 2011г. 63х53х30.

Ракушка
Бронза. 2011г. 93х27х20.

Похищение Европы
Бронза, мрамор. 2012г.

Грация
Бронза. 1992г. 162x26x28

Обнаженная
Бронза. 2012г. 80х40х30.Контакты