ru    en   
Скульптура » Из серии "Схватка"

Из серии "Схватка"

Бронза. 2010г. 88х77х60.

Ракушка
Бронза. 2011г. 93х27х20.

Торс ажурный
Бронза, мрамор. 2005г. 66х48х30.

Силуэт женщины
Бронза, гранит. 2008г. 153х40х30.

Сон
2010г. 20*85*31. Бронза.

Охота на зайца
Бронза. 2003г. 66х76х38.

Из серии "Схватка"
2009г. 66х90х28. Бронза.

Крокодил
Бронза. 2012г. 45х55х70.

Добро и зло
Бронза, гранит. 1990г. 57х35х25.

Из серии "Схватка"
2009г. 66*90*28. Бронза

Леопард
Бронза, мрамор. 2012г. 67х66х42.

Английский бульдог
2007г.Бронза. 58х70х33.

Из серии "Схватка"
Бронза. 2010г. 88х77х60.

Из серии "Схватка"
Бронза. 2010г. 33х77х40

Танец
Танец. Бронза, гранит. 1992г.

Носорог
Бронза, мрамор. 2012г. 45х84х30.

Эфиопия
Бронза, гранит. 2013г. 74x30x20

Обнаженная
Бронза. 2012г. 80х40х30.

Силуэт
Бронза, гранит. 2010г. 150х25х20.

Лев
Бронза, мрамор. 2012г. 51х67х35.

Душа
Бронза,гранит. 2001г. 90х30х25.

Волк
Бронза. 2013г. 95х30х63.

Метамарфоза
Бронза, гранит. 2011г. 63х53х30.

Танцовщица
Бронза. 2007г. 175х44х40.

Грация
Бронза. 1992г. 162x26x28

Леда и лебедь
Бронза. 2009г. 110х63х50.

Похищение Европы
Бронза, мрамор. 2012г.

Силуэт женщины
Бронза, гранит. 153х40х30. 2008г.

Юдифь
Бронза. 2012г. 106х45х28.

Пластика
Бронза, гранит. 2011г. 77x49x30

Волна
Бронза. 2011г. 75х33х40.Контакты