ru    en   
Скульптура » Леда и лебедь

Леда и лебедь

Бронза. 2009г. 110х63х50.

Силуэт женщины
Бронза, гранит. 2008г. 153х40х30.

Душа
Бронза,гранит. 2001г. 90х30х25.

Английский бульдог
2007г.Бронза. 58х70х33.

Носорог
Бронза, мрамор. 2012г. 45х84х30.

Юдифь
Бронза. 2012г. 106х45х28.

Крокодил
Бронза. 2012г. 45х55х70.

Лев
Бронза, мрамор. 2012г. 51х67х35.

Танец
Танец. Бронза, гранит. 1992г.

Волна
Бронза. 2011г. 75х33х40.

Волк
Бронза. 2013г. 95х30х63.

Метамарфоза
Бронза, гранит. 2011г. 63х53х30.

Леопард
Бронза, мрамор. 2012г. 67х66х42.

Леда и лебедь
Бронза. 2009г. 110х63х50.

Из серии "Схватка"
2009г. 66*90*28. Бронза

Обнаженная
Бронза. 2012г. 80х40х30.

Добро и зло
Бронза, гранит. 1990г. 57х35х25.

Похищение Европы
Бронза, мрамор. 2012г.

Торс ажурный
Бронза, мрамор. 2005г. 66х48х30.

Из серии "Схватка"
Бронза. 2010г. 33х77х40

Эфиопия
Бронза, гранит. 2013г. 74x30x20

Из серии "Схватка"
Бронза. 2010г. 88х77х60.

Из серии "Схватка"
2009г. 66х90х28. Бронза.

Грация
Бронза. 1992г. 162x26x28

Ракушка
Бронза. 2011г. 93х27х20.

Пластика
Бронза, гранит. 2011г. 77x49x30

Охота на зайца
Бронза. 2003г. 66х76х38.

Силуэт
Бронза, гранит. 2010г. 150х25х20.

Танцовщица
Бронза. 2007г. 175х44х40.

Силуэт женщины
Бронза, гранит. 153х40х30. 2008г.

Сон
2010г. 20*85*31. Бронза.Контакты