ru    en   
Скульптура » Охота на зайца

Охота на зайца

Бронза. 2003г. 66х76х38.

Танец
Танец. Бронза, гранит. 1992г.

Ракушка
Бронза. 2011г. 93х27х20.

Силуэт
Бронза, гранит. 2010г. 150х25х20.

Крокодил
Бронза. 2012г. 45х55х70.

Добро и зло
Бронза, гранит. 1990г. 57х35х25.

Из серии "Схватка"
2009г. 66*90*28. Бронза

Охота на зайца
Бронза. 2003г. 66х76х38.

Пластика
Бронза, гранит. 2011г. 77x49x30

Волна
Бронза. 2011г. 75х33х40.

Торс ажурный
Бронза, мрамор. 2005г. 66х48х30.

Силуэт женщины
Бронза, гранит. 153х40х30. 2008г.

Леда и лебедь
Бронза. 2009г. 110х63х50.

Эфиопия
Бронза, гранит. 2013г. 74x30x20

Из серии "Схватка"
Бронза. 2010г. 33х77х40

Волк
Бронза. 2013г. 95х30х63.

Душа
Бронза,гранит. 2001г. 90х30х25.

Юдифь
Бронза. 2012г. 106х45х28.

Танцовщица
Бронза. 2007г. 175х44х40.

Грация
Бронза. 1992г. 162x26x28

Леопард
Бронза, мрамор. 2012г. 67х66х42.

Похищение Европы
Бронза, мрамор. 2012г.

Лев
Бронза, мрамор. 2012г. 51х67х35.

Обнаженная
Бронза. 2012г. 80х40х30.

Из серии "Схватка"
2009г. 66х90х28. Бронза.

Носорог
Бронза, мрамор. 2012г. 45х84х30.

Силуэт женщины
Бронза, гранит. 2008г. 153х40х30.

Сон
2010г. 20*85*31. Бронза.

Английский бульдог
2007г.Бронза. 58х70х33.

Из серии "Схватка"
Бронза. 2010г. 88х77х60.

Метамарфоза
Бронза, гранит. 2011г. 63х53х30.Контакты