ru    en   
Скульптура » Охота на зайца

Охота на зайца

Бронза. 2003г. 66х76х38.

Из серии "Схватка"
Бронза. 2010г. 33х77х40

Леда и лебедь
Бронза. 2009г. 110х63х50.

Ракушка
Бронза. 2011г. 93х27х20.

Грация
Бронза. 1992г. 162x26x28

Крокодил
Бронза. 2012г. 45х55х70.

Носорог
Бронза, мрамор. 2012г. 45х84х30.

Танцовщица
Бронза. 2007г. 175х44х40.

Силуэт женщины
Бронза, гранит. 153х40х30. 2008г.

Из серии "Схватка"
Бронза. 2010г. 88х77х60.

Силуэт женщины
Бронза, гранит. 2008г. 153х40х30.

Из серии "Схватка"
2009г. 66*90*28. Бронза

Похищение Европы
Бронза, мрамор. 2012г.

Английский бульдог
2007г.Бронза. 58х70х33.

Обнаженная
Бронза. 2012г. 80х40х30.

Волна
Бронза. 2011г. 75х33х40.

Леопард
Бронза, мрамор. 2012г. 67х66х42.

Пластика
Бронза, гранит. 2011г. 77x49x30

Силуэт
Бронза, гранит. 2010г. 150х25х20.

Лев
Бронза, мрамор. 2012г. 51х67х35.

Эфиопия
Бронза, гранит. 2013г. 74x30x20

Танец
Танец. Бронза, гранит. 1992г.

Из серии "Схватка"
2009г. 66х90х28. Бронза.

Метамарфоза
Бронза, гранит. 2011г. 63х53х30.

Юдифь
Бронза. 2012г. 106х45х28.

Сон
2010г. 20*85*31. Бронза.

Торс ажурный
Бронза, мрамор. 2005г. 66х48х30.

Волк
Бронза. 2013г. 95х30х63.

Охота на зайца
Бронза. 2003г. 66х76х38.

Душа
Бронза,гранит. 2001г. 90х30х25.

Добро и зло
Бронза, гранит. 1990г. 57х35х25.Контакты