ru    en   

Волк

Бронза. 2013г. 95х30х63.

Из серии "Схватка"
Бронза. 2010г. 88х77х60.

Сон
2010г. 20*85*31. Бронза.

Носорог
Бронза, мрамор. 2012г. 45х84х30.

Силуэт женщины
Бронза, гранит. 153х40х30. 2008г.

Лев
Бронза, мрамор. 2012г. 51х67х35.

Добро и зло
Бронза, гранит. 1990г. 57х35х25.

Грация
Бронза. 1992г. 162x26x28

Леда и лебедь
Бронза. 2009г. 110х63х50.

Английский бульдог
2007г.Бронза. 58х70х33.

Обнаженная
Бронза. 2012г. 80х40х30.

Эфиопия
Бронза, гранит. 2013г. 74x30x20

Леопард
Бронза, мрамор. 2012г. 67х66х42.

Торс ажурный
Бронза, мрамор. 2005г. 66х48х30.

Душа
Бронза,гранит. 2001г. 90х30х25.

Из серии "Схватка"
2009г. 66*90*28. Бронза

Из серии "Схватка"
Бронза. 2010г. 33х77х40

Метамарфоза
Бронза, гранит. 2011г. 63х53х30.

Силуэт женщины
Бронза, гранит. 2008г. 153х40х30.

Волна
Бронза. 2011г. 75х33х40.

Крокодил
Бронза. 2012г. 45х55х70.

Танцовщица
Бронза. 2007г. 175х44х40.

Волк
Бронза. 2013г. 95х30х63.

Танец
Танец. Бронза, гранит. 1992г.

Юдифь
Бронза. 2012г. 106х45х28.

Похищение Европы
Бронза, мрамор. 2012г.

Охота на зайца
Бронза. 2003г. 66х76х38.

Силуэт
Бронза, гранит. 2010г. 150х25х20.

Пластика
Бронза, гранит. 2011г. 77x49x30

Ракушка
Бронза. 2011г. 93х27х20.

Из серии "Схватка"
2009г. 66х90х28. Бронза.Контакты