ru    en   

Волк

Бронза. 2013г. 95х30х63.

Силуэт женщины
Бронза, гранит. 2008г. 153х40х30.

Леда и лебедь
Бронза. 2009г. 110х63х50.

Сон
2010г. 20*85*31. Бронза.

Похищение Европы
Бронза, мрамор. 2012г.

Волк
Бронза. 2013г. 95х30х63.

Грация
Бронза. 1992г. 162x26x28

Волна
Бронза. 2011г. 75х33х40.

Торс ажурный
Бронза, мрамор. 2005г. 66х48х30.

Из серии "Схватка"
Бронза. 2010г. 33х77х40

Пластика
Бронза, гранит. 2011г. 77x49x30

Юдифь
Бронза. 2012г. 106х45х28.

Эфиопия
Бронза, гранит. 2013г. 74x30x20

Носорог
Бронза, мрамор. 2012г. 45х84х30.

Танцовщица
Бронза. 2007г. 175х44х40.

Силуэт
Бронза, гранит. 2010г. 150х25х20.

Добро и зло
Бронза, гранит. 1990г. 57х35х25.

Из серии "Схватка"
2009г. 66х90х28. Бронза.

Ракушка
Бронза. 2011г. 93х27х20.

Крокодил
Бронза. 2012г. 45х55х70.

Лев
Бронза, мрамор. 2012г. 51х67х35.

Душа
Бронза,гранит. 2001г. 90х30х25.

Охота на зайца
Бронза. 2003г. 66х76х38.

Танец
Танец. Бронза, гранит. 1992г.

Из серии "Схватка"
2009г. 66*90*28. Бронза

Обнаженная
Бронза. 2012г. 80х40х30.

Из серии "Схватка"
Бронза. 2010г. 88х77х60.

Леопард
Бронза, мрамор. 2012г. 67х66х42.

Силуэт женщины
Бронза, гранит. 153х40х30. 2008г.

Метамарфоза
Бронза, гранит. 2011г. 63х53х30.

Английский бульдог
2007г.Бронза. 58х70х33.Контакты