ru    en   

Волк

Бронза. 2013г. 95х30х63.

Из серии "Схватка"
2009г. 66х90х28. Бронза.

Похищение Европы
Бронза, мрамор. 2012г.

Сон
2010г. 20*85*31. Бронза.

Добро и зло
Бронза, гранит. 1990г. 57х35х25.

Юдифь
Бронза. 2012г. 106х45х28.

Крокодил
Бронза. 2012г. 45х55х70.

Волк
Бронза. 2013г. 95х30х63.

Силуэт женщины
Бронза, гранит. 2008г. 153х40х30.

Леопард
Бронза, мрамор. 2012г. 67х66х42.

Торс ажурный
Бронза, мрамор. 2005г. 66х48х30.

Пластика
Бронза, гранит. 2011г. 77x49x30

Ракушка
Бронза. 2011г. 93х27х20.

Из серии "Схватка"
Бронза. 2010г. 88х77х60.

Силуэт женщины
Бронза, гранит. 153х40х30. 2008г.

Душа
Бронза,гранит. 2001г. 90х30х25.

Английский бульдог
2007г.Бронза. 58х70х33.

Танец
Танец. Бронза, гранит. 1992г.

Волна
Бронза. 2011г. 75х33х40.

Носорог
Бронза, мрамор. 2012г. 45х84х30.

Охота на зайца
Бронза. 2003г. 66х76х38.

Из серии "Схватка"
Бронза. 2010г. 33х77х40

Метамарфоза
Бронза, гранит. 2011г. 63х53х30.

Леда и лебедь
Бронза. 2009г. 110х63х50.

Лев
Бронза, мрамор. 2012г. 51х67х35.

Из серии "Схватка"
2009г. 66*90*28. Бронза

Эфиопия
Бронза, гранит. 2013г. 74x30x20

Грация
Бронза. 1992г. 162x26x28

Силуэт
Бронза, гранит. 2010г. 150х25х20.

Танцовщица
Бронза. 2007г. 175х44х40.

Обнаженная
Бронза. 2012г. 80х40х30.Контакты