ru    en   

Волк

Бронза. 2013г. 95х30х63.

Силуэт
Бронза, гранит. 2010г. 150х25х20.

Добро и зло
Бронза, гранит. 1990г. 57х35х25.

Из серии "Схватка"
2009г. 66*90*28. Бронза

Лев
Бронза, мрамор. 2012г. 51х67х35.

Эфиопия
Бронза, гранит. 2013г. 74x30x20

Душа
Бронза,гранит. 2001г. 90х30х25.

Грация
Бронза. 1992г. 162x26x28

Метамарфоза
Бронза, гранит. 2011г. 63х53х30.

Из серии "Схватка"
Бронза. 2010г. 88х77х60.

Из серии "Схватка"
2009г. 66х90х28. Бронза.

Пластика
Бронза, гранит. 2011г. 77x49x30

Носорог
Бронза, мрамор. 2012г. 45х84х30.

Обнаженная
Бронза. 2012г. 80х40х30.

Ракушка
Бронза. 2011г. 93х27х20.

Из серии "Схватка"
Бронза. 2010г. 33х77х40

Силуэт женщины
Бронза, гранит. 2008г. 153х40х30.

Силуэт женщины
Бронза, гранит. 153х40х30. 2008г.

Танцовщица
Бронза. 2007г. 175х44х40.

Английский бульдог
2007г.Бронза. 58х70х33.

Юдифь
Бронза. 2012г. 106х45х28.

Леопард
Бронза, мрамор. 2012г. 67х66х42.

Волна
Бронза. 2011г. 75х33х40.

Охота на зайца
Бронза. 2003г. 66х76х38.

Похищение Европы
Бронза, мрамор. 2012г.

Сон
2010г. 20*85*31. Бронза.

Леда и лебедь
Бронза. 2009г. 110х63х50.

Крокодил
Бронза. 2012г. 45х55х70.

Волк
Бронза. 2013г. 95х30х63.

Танец
Танец. Бронза, гранит. 1992г.

Торс ажурный
Бронза, мрамор. 2005г. 66х48х30.Контакты