ru    en   

Волк

Бронза. 2013г. 95х30х63.

Носорог
Бронза, мрамор. 2012г. 45х84х30.

Обнаженная
Бронза. 2012г. 80х40х30.

Из серии "Схватка"
2009г. 66х90х28. Бронза.

Английский бульдог
2007г.Бронза. 58х70х33.

Сон
2010г. 20*85*31. Бронза.

Силуэт
Бронза, гранит. 2010г. 150х25х20.

Грация
Бронза. 1992г. 162x26x28

Танцовщица
Бронза. 2007г. 175х44х40.

Торс ажурный
Бронза, мрамор. 2005г. 66х48х30.

Волк
Бронза. 2013г. 95х30х63.

Леда и лебедь
Бронза. 2009г. 110х63х50.

Леопард
Бронза, мрамор. 2012г. 67х66х42.

Волна
Бронза. 2011г. 75х33х40.

Из серии "Схватка"
2009г. 66*90*28. Бронза

Похищение Европы
Бронза, мрамор. 2012г.

Эфиопия
Бронза, гранит. 2013г. 74x30x20

Охота на зайца
Бронза. 2003г. 66х76х38.

Крокодил
Бронза. 2012г. 45х55х70.

Пластика
Бронза, гранит. 2011г. 77x49x30

Добро и зло
Бронза, гранит. 1990г. 57х35х25.

Из серии "Схватка"
Бронза. 2010г. 88х77х60.

Душа
Бронза,гранит. 2001г. 90х30х25.

Ракушка
Бронза. 2011г. 93х27х20.

Из серии "Схватка"
Бронза. 2010г. 33х77х40

Юдифь
Бронза. 2012г. 106х45х28.

Силуэт женщины
Бронза, гранит. 153х40х30. 2008г.

Танец
Танец. Бронза, гранит. 1992г.

Силуэт женщины
Бронза, гранит. 2008г. 153х40х30.

Метамарфоза
Бронза, гранит. 2011г. 63х53х30.

Лев
Бронза, мрамор. 2012г. 51х67х35.Контакты