ru    en   
 
X-Z-3
 
X-Z-3
 
X-Z-3

X-Z-3

100х100 см. Холст, акрил. 2009

Cube
100х100 см. Акрил, холст. 2009

Степь
100х100см. Холст, акрил. 2009год.

Клумба2
120х70см. Холст, масло. 2008год.

The last supper
210х210 см. Холст, акрил. 2010

Shroud of Christ
210х210 см. Холст, акрил. 2010

Клумба4
120х140см. Холст, масло. 2008год.

Have taken alarm
100х100 см. Акрил, холст. 2009

Bing
100х100 см. Акрил, холст. 2009

Judas
100х100 см. Акрил, хослт. 2009

Спуск в ад
210х210см. Холст, акрил. 2010год.

Guru-Ru
100х100 см. Акрил, холст. 2009

Композиция на белой бумаге
82х120см. Бумага, масло. 1995год.

Клумба3
120х70см. Холст, масло. 2008год.

Mats 5
120х100 см. Холст, масло. 2008

Осень
82х120см. Картон, масло. 1995год.

Headlight
100х100 см. Холст, акрил. 2009

Гладиатор
82х120см. Бумага, масло. 1994год.

Иерусалим
210х210см. Холст, акрил. 2010год.

Кармен 2
82х120см. Бумага, масло. 1994год.

Mats 2
120х110 см. Масло, холст. 2009

X-Z-3
100х100 см. Холст, акрил. 2009

Magdalene
210х210 см. Акрил, холст. 2010Контакты