ru    en   
 
X-Z-3
 
X-Z-3
 
X-Z-3

X-Z-3

100х100 см. Холст, акрил. 2009

Кармен 2
82х120см. Бумага, масло. 1994год.

Guru-Ru
100х100 см. Акрил, холст. 2009

Иерусалим
210х210см. Холст, акрил. 2010год.

Степь
100х100см. Холст, акрил. 2009год.

Judas
100х100 см. Акрил, хослт. 2009

Клумба3
120х70см. Холст, масло. 2008год.

Mats 2
120х110 см. Масло, холст. 2009

Спуск в ад
210х210см. Холст, акрил. 2010год.

Magdalene
210х210 см. Акрил, холст. 2010

Headlight
100х100 см. Холст, акрил. 2009

Клумба4
120х140см. Холст, масло. 2008год.

Mats 5
120х100 см. Холст, масло. 2008

X-Z-3
100х100 см. Холст, акрил. 2009

Осень
82х120см. Картон, масло. 1995год.

The last supper
210х210 см. Холст, акрил. 2010

Have taken alarm
100х100 см. Акрил, холст. 2009

Клумба2
120х70см. Холст, масло. 2008год.

Cube
100х100 см. Акрил, холст. 2009

Bing
100х100 см. Акрил, холст. 2009

Композиция на белой бумаге
82х120см. Бумага, масло. 1995год.

Гладиатор
82х120см. Бумага, масло. 1994год.

Shroud of Christ
210х210 см. Холст, акрил. 2010Контакты